Parklyftet

Tivoliparken

Sundsvall ska bli en grönare stad där välskötta allmänna grönområden är en naturlig del av den offentliga miljön.

Gröna miljöer är en viktig del av vad som gör en plats attraktiv och trevlig att vistas i. Dessutom ökar dessa motståndskraften mot klimatförändringar. Parker i hela kommunen behöver rustas upp och därför fortsätter vi med parklyftet som innehåller satsningar på bland annat parker, stadsnära odlingar och lekplatser.

Under 2017 arbetar vi med följande parker

Klicka på parken för mer information om vad som sker i området. Det kommer att finnas ytterligare information om parkerna under hösten.

 • Asplunden
 • Heffners bropark
 • Brunnsparken
 • Hamnträdgården
 • Södra allén
 • Oscarsparken
 • Vängåvan
 • Parkyta Skönsberg
 • Östra Broparken Skönsberg
 • Sticksjön
 • Södra Skogsparken
 • Skogsgallring Granloholm
 • Övre Bredsand
 • Nacksta park

Kontakt

Cecilia Andersson Stadsträdgårdsmästare

060-19 16 72

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.