Odlingslotter

Vi vill skapa möjlighet för intresserade föreningar att kunna odla i stadsnära miljöer.

Är du intresserad av att skapa odlingslotter i ett område?

Det är inte säkert att det finns tillgång till mark i det område som du är intresserad av. Innan du bildar en förening för ett odlingssällskap eller liknande kan du kontakta oss om möjligheterna för odling i ditt närområde.

Varför får bara föreningar skapa odlingslotter?

Du kan inte ensam få tillgång till en odlingslott, det krävs att du är del av en förening eller att du startar en förening, det kan exempelvis vara en bostadsrättförening som vill ha tillgång till stadsnära odling. Föreningsformen är en förutsättning för att kommunen ska få en ansvarig kontakt för området, det är inte praktiskt möjligt att sluta avtal med enskilda odlingslottinnehavare. En förening är en sammanslutning av ett antal personer för ett gemensamt ändamål. Skatteverket har tagit fram en definition av ideella föreningar.

Hur går jag till väga om vår förening vill ha odlingslotter?

Vi hänvisar inte till några speciella platser i dagsläget. Den som är intresserad av en odlingslott får återkomma till oss med önskemål om område så får vi undersöka vilka möjligheter som finns för just denna plats.

Tillgång till vatten och redskap vid odlingslotter

Att odla kräver inte bara odllingsbar mark, det behövs tillgång till vatten och kanske till redskap. Detta är något som föreningen måste ställa för själv. Det kan vara klokt att ha tänkt igenom detta innan man tar kontakt med oss.

Kontakt

Annika Näsmo Landskapsingenjör

060-19 16 83

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.