Naturvårdsprojektet Stångån

Här hittar du mer information om vad som planeras att åtgärdas i naturvårdsprojektet Stångån.

Trafikverket planerar för nya järnvägsbroar över Ljungan och Stångån samt en ny mötesstation i Njurundabommen. Det är också troligt att det blir aktuellt att bygga dubbelspår för Ostkustbanan i framtiden. Detta medför att det blir trångt om utrymme vid Stångån och av detta skäl så är det aktuellt att lösa in Stångå kraftverk för att kunna riva ut kraftverket inklusive tilloppstub.

Om detta blir verklighet så öppnar sig möjligheterna att riva ut befintliga dammar och återställa ån i ursprungligt skick, vilket bland annat innebär att Stångåns bestånd av havsöring och andra havsvandrande arter såsom flodnejonöga och ål, får möjlighet att återetablera sig ändå upp till dammen i Ovansjö. Vi hoppas få tillbaka ett naturligt vatten med ökad biologisk mångfald. Skrängstasjön som är riksintresse för fågelliv ihop med Mingen, ska inte påverkas negativt av åtgärderna.

Samrådsmöte om Stångån

Sundsvalls kommun och Trafikverket bjuder in till samråd om naturvårdsprojektet. Vår avsikt med mötet är att informera om projektet och samråda med er som är direkt berörda av åtgärderna så att era synpunkter kan beaktas i samband med den ansökan om vattendom som vi kommer att söka tillstånd för enligt miljöbalken.

När : klockan 18.00, 31/8-17
Var: Folkets hus i Kvissleby, Centrumvägen 2
Representanter från kommunen och Trafikverket medverkar vid samrådet.

Dagordning för samråd

1. Kommunen inleder.
2. Trafikverket informerar om relaterade projekt: broar över Stångån och Ljungan, mötesstation och dubbelspår.
3. Kommunen informerar om naturvårdsprojektet Stångån
4. Frågestund

Anmäl dig till samrådsmöte

Skicka in din anmälan till oss senast 30/8.
Här anmäler du dig: anmälan samråd om Stångån

Mer information om projektet

Underlag naturvårdsprojektet Stångån, pdf

Kontakt

Ronnie Nordström Biolog, miljökontoret

060-19 28 73

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.