Restaurering av Järnvägsforsen, Nedre Ljungan

Genom att återställa Järnvägsforsen, Nedre Ljungan, till ursprungligt skick gynnas den biologiska mångfalden i älven.

Trafikverket kommer under augusti/september 2021 riva den gamla järnvägsbron vid Järnvägsforsen. I samband med rivningen av den gamla bron kommer vattendragsrestaurering genomföras för att förbättra för fisk och andra vattenlevande organismer.

Projektet pågår under 2021 och drivs av kultur- och fritid i samarbete med Nedre Ljungans fiskevårdsområdesförening. Projektet möjliggörs genom statligt fiskevårdsbidrag från Länsstyrelsen Västernorrland.

Vill du veta mer om projektet så kan du kontakta: Kenneth Ottosson, fiskekonsulent, kenneth.ottosson@hushallningssallskapet.se

Kontakt

Kultur och fritid Kultur- och fritidskontoret

060-19 12 49

Magasinsgatan 12, plan 4
852 34 Sundsvall

Öppettider

08.00-17.00

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.