Ökad biologisk mångfald i Stångån

Syftet med projektet är att genomföra åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden i och kring Stångån, som rinner från Skrängstasjön ner till Ljungan.

Delar av ån ska så långt som möjligt återställas till ursprungligt skick och återerfå ett naturligt strömmande vattendrag. Vandringsvägar samt lek- och uppväxtmiljöer för havsvandrande arter återskapas.

Under 2020 har Sundsvalls kommun lämnat in en tillståndståndsansökan till mark- och miljödomstolen i Östersund.

Om domstolen godkänner projektet finns möjligheter att riva ut den nedre dammen i ån, ta bort falsar, mittgåtor och dammluckor för övriga dammar samt genomföra vattendragsrestaurering i delar av ån till ursprungligt skick.

Kontakt

Jens Löfgren Biolog

060-19 15 14, 072-146 78 24

Miljökontoret

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.