Ökad biologisk mångfald i Stångån

Syftet med projektet är att genomföra åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden i och kring Stångån.

Delar av ån ska så långt som möjligt återställas till ursprungligt skick och återerfå ett naturligt strömmande vattendrag. Vandringsvägar samt lek- och uppväxtmiljöer för havsvandrande arter återskapas.

Under 2020 har Sundsvalls kommun lämnat in en tillståndståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i Östersund.

Möjligheter finns nu om mark- och miljödomstolen godkänner projektet att riva ut den nedre dammen i ån, ta bort falsar, mittgåtor och dammluckor för övriga dammar samt genomföra vattendragsrestaurering i delar av ån till ursprungligt skick.

Kontakt

Jens Löfgren Biolog

060-19 15 14, 072-146 78 24

Miljökontoret

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.