Lokala vattenvårdsprojekt, fakta

Vattenvårdsprojekt drivs främst genom statligt fiskevårdsbidrag och lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö (LOVA).

LOVA ger möjligheter för kommuner och föreningar samt för kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte möjlighet att få statligt bidrag för åtgärder.

Åtgärderna ska bidra till att minska övergödning, minska spridningen av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap (spökgarn) och åtgärder för att nå en god ekologisk status eller god miljöstatus enligt havsmiljöförordningen.

Sista ansökningsdag för LOVA-projekt är den 1 februari varje år. Det är länsstyrelsen som beslutar om vilka projekt som beviljas.

Statligt fiskevådsbidrag kan sökas av kommuner och andra lokala och regionala aktörer som till exempel fiskevårdsområdesföreningar.

Exempel på åtgärder kan vara biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan (exempelvis flottledsrensade vattendrag), utsättning av fisk (återintroduktion av arter som försvunnit), framtagande av fiskevårdsplaner och fiskvägar. Det är länsstyrelsen som beslutar om vilka projekt som beviljas.

Här kan du läsa mer om LOVA på Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida.

Här kan du läsa mer om LOVA på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Här kan du läsa mer om statligt fiskevårdsbidrag på Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida.

Kontakt

Jens Löfgren Biolog

060-19 15 14, 072-146 78 24

Miljökontoret

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.