Flodpärlmusslan återuppstår i Mingbäcken

Nu ges den fridlysta flodpärlmusslan förutsättningar att åter leva i Mingbäcken.

“Vattendragsrestaurering och återintroduktion av flodpärlmussla i Mingbäcken” är namnet på ett av kommunens LOVA-projekt.  Syftet är att ge bäcken en mer naturlig prägel, så som den såg innan den rensades för timmerflottning på 1900-talet.

Större block och stenar lyfts in från sidorna av bäcken. Stenarna läggs ut så att det blir en jämn strömfördelning och syresättning av vattnet.

Stenarna bromsar vattnets framfart vilket ger upphov till lugna bakvatten och en utökad strandzon. Med tiden kommer även erosionen skapa och förändra bäcken till de naturliga förutsättningarna. Även sidofåror och så kallade kvillersystem som tidigare lagts igen med sten och block öppnas upp.

Befintliga lekbottnar förstärks med nytt lekgrus för att förbättra lekmöjligheter för öring och andra fiskar. Vandringshinder tas bort för att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande organismer.

Projektet pågår under åren 2021-2022 och drivs av miljökontoret.

Kontakt

Jens Löfgren Biolog

060-19 15 14, 072-146 78 24

Miljökontoret

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.