Naturen vid strandpromenaden i Bredsand

Genom att öka kunskapen om de värden som finns längs Strandpromenaden i Bredsand hoppas vi väcka nyfikenhet och intresse för naturen och de arter som finns där.

Naturen vid strandpromenaden i Bredsand är ett så kallat LONA-projekt. Syftet är att skapa ett mervärde för besökaren som färdas längs strandpromenaden.

Projektet pågår under 2021 och drivs av miljökontoret och parkavdelningen. Tanken med projektet är att ta fram en informationsskylt med information om allemansrätten, naturen och de olika arter som finns i omgivningen längs strandpromenaden i Bredsand.

 

Kontakt

Helena Brus Miljöhandläggare

060-19 84 42

Annika Näsmo Landskapsingenjör

060-19 16 83

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.