Högt gräs gynnar bin och fjärilar

Mer högt gräs i parkerna ska ge bättre livsmiljöer för pollinatörer som bin, humlor och fjärilar.

Syftet med LONA-projektet är att gynna pollinatörer, växter och fåglar genom att ordna fler ytor med högt gräs i parkerna. Därmed kan den biologiska mångfalden öka.

Vi ska lägga om parkernas skötsel och ta fram skötselplaner. Vi ska även informera om projektet och ta fram informationsskyltar.

Projektet pågår under åren 2021 till 2022 och drivs av parkavdelningen och miljökontoret.

Är du eller din förening intresserad av att vara med eller veta mer om projektet? Kontakta Cecilia Andersson (se nedan).

Kontakt

Cecilia Andersson Stadsträdgårdsmästare

060-19 16 72

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.