Faunaprojekt i tätortsnära natur och parker

Holkar för fåglar och fladdermöss, faunadepåer och insekts- och bihotell. Det blir möjligt tack vare kommunens nya naturvårdsprojekt.

Faunaprojekt i tätortsnära natur och parker är ett så kallat LONA-projekt som har tre syften:

  • Att förbättra den biologiska mångfalden och antalet boplatser för fåglar, fladdermöss och insekter i den tätortsnära naturmiljön och staden.
  • Att  förbättra förutsättningarna och förebygga förlust av biologisk mångfald i takt med att staden växer och utvecklas.
  • Att genom information skapa en större förståelse för värdet av biologisk mångfald i tätortsnära natur och stadsmiljöer.

Projektet pågår under åren 2020 till 2022 och drivs av miljökontoret och parkavdelningen. Vi samarbetar bland annat med Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge, Birdlife Medelpad och föreningen Omställning Njurunda.

I projektet ska vi bygga holkar för fåglar och fladdermöss, anlägga faunadepåer och insekts- och bihotell. Vi ska även informera om projektet på olika sätt och ta fram informationsskyltar.

Är du eller din förening intresserad av att vara med eller veta mer om projektet? Se kontaktpersoner nedan.

Kontakt

Jens Löfgren Biolog

060-19 15 14, 072-146 78 24

Miljökontoret

Tomas Häggström Sektionschef

060-19 16 76, 070-345 32 51

Stadsbyggnadskontoret
Driftsektionen Park

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.