Sundsvallsleden från Galtström till Södra Berget

En sammanhängande led från Galtström till Södra Berget – det är målet med projektet “Sundsvallsled”.

Syftet med LONA-projektet är att inventera, skapa och binda samman några leder och stigar som redan finns från länsgränsen Gävleborg/Västernorrland till tätorten Sundsvall. I möjligaste mån vara ska de vara kustnära.

Sundsvallsleden ska finnas digitalt på kommunens kartor och vara fysiskt utmärkt. Längs leden ska det finnas informationstavlor och annat informationsmaterial om natur och kultur, samt information om närliggande faciliteter som övernattning och mat.

Projektet pågår under åren 2021 till 2022 och drivs av Friluftsfrämjandet Njurunda i samarbete med kultur- och fritid på Sundsvalls kommun.

Är du eller din förening intresserad av att vara med eller veta mer om Sundsvallsleden?  Kontakta Friluftsfrämjandet Njurunda (kontaktperson Lotte Nord) eller Anders Erlandsson (se nedan).

Kontakt

Anders Erlandsson Friluftstrateg

073-398 03 70

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.