Lekplatser

I Sundsvall finns många kreativa och trygga lekplatser för din familj och vänner.

Tillgängliga lekplatser för funktionshindrade

Vi arbetar med att se över kommunens lekplatser så att de är tillgängliga även för barn och vuxna med funktionshinder. I samband med att nya lekplatser anläggs strävar vi efter att de ska ha så god tillgänglighet som möjligt. Idag finns tre lekplatser som antingen nyanlagts eller anpassats för att de ska vara tillgängliga.

Hamnträdgården

Lekplatsen i Inre Hamnen anlades 2004-2005 och där finns bland annat en kompisgunga, karusell, båtar och lekbuskage. Marken är täckt med blå gummiasfalt och sand då lekplatsen har ett vattentema.

Äppelparken

Vid korsningen Västergatan/Baldersvägen ligger en lekplats som har utvecklats till en mer innehållsrik och tillgänglig lekplats. Där finns bland annat en asfalterad slinga, kompisgunga, sandlek, vattenlek och ljudlek.

Nolby

I ett grönområde som går att nå från Lunavägen ligger en mindre lekplats. Där finns bland annat sandlek, gungdjur och en kompisgunga.

Säkerhet och kontroll

Vi har ungefär 80 lekplatser i Sundsvall. Lekplatserna kontrolleras en gång i månaden under säsongen och besiktigas en gång om året.

Felanmälan

Ser du något som är trasigt eller som behöver ses över eller har du övriga synpunkter om lekplatserna, meddela oss via kundtjänst eller gör felanmäla på webbplatsen.

Service- och teknik kundtjänst
Sundsvalls kommun
861 85 Sundsvall

Telefon: 060-19 15 65

Kontakt

Annika Näsmo Landskapsingenjör

060-19 16 83

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.