Grönare Sundsvall

Tivoliparken

265 personer svarade på vår enkät Hur får vi ett grönare, mer tillgängligt Sundsvall? Det är vi väldigt glada och tacksamma över.

Förutom kryssfrågorna med färdiga alternativ har vi fått många öppna svar där flera delat med sig av önskemål, synpunkter och förslag. Detta tar vi självklart med oss i det fortsatta arbetet. Men det vi också fick med oss av enkätsvaren var att vi redan nu gör mycket av det som uppskattas. Vi har gjort en sammanställningen av svaren som vi fått in här på sidan.

Hur ofta besöker du parker/grönområden?

 • 64 % besöker parker/grönområden minst var 14:e dag.
 • 23 % besöker parker/grönområden några gånger per år.
 • 2,3 % säger sig aldrig besöka parker/grönområden.

Vilka parker och grönområden brukar du besöka? (flera svar var möjliga)

 • 75 % besöker skogsområden i närheten av ett bostadsområde.
 • 50 % besöker parker i både centrumområden som i bostadsområden.
 • 25 % föredrar friluftsområden som Sidsjön, norra- och södra berget, stråken längs Selångersån, hamnen och parker i Stenstaden.

Vad vill du göra när du besöker en park eller ett grönområde? (flera svar var möjliga)

 • 81 % vill ströva ensamma eller i sällskap.
 • 78 % söker vila och avkoppling.
 • 66 % vill främst umgås med familj och vänner.

Vad tycker du är viktigt i parker och grönområden? (flera svar var möjliga)

Svaren är i turordning:

 • träd och buskar
 • blommor
 • papperskorgar och hundlatriner
 • sittplatser
 • grönska och lummighet
 • bra belysning och trygghet
 • plats för barnen att leka
 • vattenspel av olika slag
 • möjlighet till picknick
 • träningsmöjligheter
 • andra aktiviteter som exempelvis utomhusbio, se konserter eller konst
 • områden för hundar

Saknar du större områden för aktiviteter ? (flera svar var möjliga)

 • 55 % saknar områden för picknick, fika, grillning eller liknande.
 • 29 % vill ha områden för att spela kub, brännboll eller liknande.

Helt enkelt finns önskemål om fler ytor för olika typer av aktiviteter, både för idrott och lek som för umgängen med familj och vänner.

Vad tycker du gör en park eller ett grönområde trivsamt, tryggt och en bra plats att vistas på? (öppen fråga)

Det som främst lyfts är att parker och grönområden ska vara öppna och tillgängliga, att det inte är igenvuxet med dolda platser. Men det är också tydligt att man vill ha gott om träd och blommor i parker och grönområden. Det ska finnas plats för många människor och locka flera generationer till platsen. Belysning och sittbänkar är viktigt att ta hänsyn till. Soptunnor och hundlatriner är också återkommande önskemål. det ska finnas lekytor för barn. Det är viktigt är att lekredskap, sittplatser med mera hålls efter. Det som också återkommer är önskan om platser för picknick, ytor för olika typer av aktiviteter som brännboll eller liknande.

Vad skulle få dig att använda en park eller ett grönområde? (öppen fråga)

Många av synpunkterna är detsamma som svaren i föregående fråga. det vill säga, plats för flera generationer. Plats för aktiviteter, picknick och plats för barnen att leka. Man vill både ha öppna ytor och lummighet och plats för lugn och ro. Det ska vara tryggt och säkert. Det ska finnas parker och grönområden centralt och nära bostäder, det ska vara lätt att ta sig till skog och mark. Parker och grönområden där hundar är välkomna är återkommande önskemål. Flera vill ha närhet till vatten som exempelvis fontäner. Andra önskemål är möjlighet till odling, konstnärlig utsmyckning med mera.

Grönare Sundsvall för dig

Ett av våra mål är att skapa ett grönare Sundsvall. Gröna miljöer är en viktig del av vad som gör en plats attraktiv och trevlig att visats i. Sundsvall ska bli en grönare stad där välskötta allmänna grönområden är en naturlig del av den offentliga miljön. Tillsammans med parklyftet och utvecklingen av stenstan får vi ett grönare Sundsvall samtidigt som sundsvallsborna får bättre livsmiljö, ökad trygghet och förbättrad tillgänglighet.

Kontakt

Cecilia Andersson Stadsträdgårdsmästare

060-19 16 72

Var sidan till hjälp?

 • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.