Bostadsnära skog

Kommunen äger och förvaltar ca 4000 hektar skog i Sundsvall.  Vi arbetar långsiktigt med att göra tätortsnära skog tillgänglig och attraktiv.

Skicka karta eller bild till kundtjänst om du vill rapportera skador i kommunens skog eller mark

Skicka en beskrivning om var skadan finns om du uppmärksammar en sådan i våra skogar. Då blir det lättare för oss att hitta rätt. Mejla eller ring Kundtjänst om var du uppmärksammat skadan och beskriv mer utförligt vad skadan innebär.

Fallna träd får finnas kvar i skog och mark för insekter och svamp

Kommunens miljöcertifierade skog innebär bland annat att vissa fallna träd ska lämnas kvar i skog och mark för att skapa naturliga förutsättningar för insekter och svampar (att tillskapa död ved ingår i miljöarbetet). Sådana enskilda fallna träd finns främst utanför stadsnära områden. Det är viktigt att de som vandrar i skogen och ser dessa enstaka fallna träd vet om att det är i sin ordning. Allt ris som ligger längs stigar och i skogen har vi ingen möjlighet att ta hand om eftersom att det rör sig om sådana enorma mängder utspritt över hela vårt område.

Vuxna har ett ansvar för barnens lek i skog och mark

Det kan vara besvärligt och ibland farligt att ta sig fram i stormskadad skog. Högar med virke kan staplas nära den skadade skogen, rotvältor kan finnas i markerna. Det är vi vuxna som måste berätta för barn och för varandra att vara försiktiga i skog och mark och att man inte ska leka nära virkesupplag, avkapade rotvältor och lutande träd.

Får jag fälla träd själv på kommunens mark?

Nej. Du får inte utföra åtgärder på kommunens eller annan markägares fastighet utan markägarens tillstånd.

Kontakt

Servicecenter kundtjänst Kundtjänst för fastigheter, gator, parkeringsautomater med mera

060-19 15 65

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

Felanmälan på telefon vardagar klockan 7.00-16.00.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.