Blomsterlupin, jätteloka och jättebalsamin

Blomsterlupin, jätteloka och jättebalsamin är invasiva arter som sprider sig snabbt och konkurrerar ut övrig växtlighet där den etablerar sig.

Invasiva arter som man kan stöta på i vår kommun:

Blomsterlupin är en trädgårdsväxt som blivit förvildad i Sverige. Arten kommer ursprungligen från Nordamerika. Den är väldig livskraftigt och påträffas ofta längs vägkanter, banvallar och i närhet till bebyggelse. Blomsterlupin är ett hot mot vår inhemska nordiska flora. Då den numera även återfinns på öppna solbelysta ängar tränger den undan våra typiska ängsblommor.

Jätteloka är införd till Sverige som trädgårdsväxt från Kakukasus. Jättelokan är högväxt och skuggar andra växter så att de konkurreras ut. Jättelokans växtsaft är giftig och kan ge brännskador på huden och är det är därför viktigt att den bekämpas.

Jättebalsamin är en trädgårdsväxt som har förvildat sig på ett flertal ställen i landet. Den kommer ursprungligen från Asien och växer gärna på fuktig mark i närhet till stränder. Växten är ettårig och sprider sig lätt med sina många frön.

För att på enklaste sätt bekämpa dessa arter, är en rekommendation att du slår dem med skärande redskap (maskiner slår sönder växten och kan göra så att växtsaft och frön sprider sig runt i omgivningen). Det särskilt viktigt att du skyddar dig och när det gäller jätteloka är det viktigt att du klär dig ordentligt så att du inte får växtsaft på huden.

Tänk på att det är viktigt att slå ner växten under blomning innan de hunnit sätta frön. Stjälkarna ska samlas ihop och avlägsnas från platsen så att inte näringen återförs och eventuella frön gror på nytt. Se till att växtdelarna förstörs ordentligt så inte stjälkar och frön fortsätter gro i exempelvis en komposthög. Bäst är att du bränner avfallet. Fortsätt att inspektera området och upprepa bekämpningen så länge det krävs.

Mer information:

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.