När bilen blir ren, blir det smutsigt någon annanstans

Här hittar du information om hur du ska gå tillväga för att tvätta bilen rätt.

Biltvätt kan påverka miljön

Om du tvättar bilen på gatan eller garageinfarten kan tvättvattnet rinna direkt via ledningar till en sjö eller ett vattendrag i närheten. Det beror på att tvättvattnet rinner ner i dagvattenbrunnar som inte leds till reningsverk. Bilschampo och avfettningsmedel innehåller tensider och andra kemikalier. Rester av olja och tungmetaller från bilen följer också med ut i tvättvattnet.

Miljövänlig biltvätt

När du tvättar din bil, gör det i en “gör-det-själv-hall” eller i en miljögodkänd automatisk biltvätt. De har egna reningsanläggningar som tar bort föroreningarna som oljerester och lösningsmedel.

Om du måste tvätta bilen hemma

Om du ändå vill tvätta bilen hemma någon enstaka gång bör du tänka på följande:

  • Stå inte på en asfalterad yta. Välj istället en grusplan eller gräsmatta, där föroreningarna delvis kan fångas upp.
  • Stå inte nära vattendrag, dagvattenbrunnar eller dricksvattenbrunnar.
  • Använd miljömärkta bilschampo/bilvårdsprodukter.
  • Vaxa bilen regelbundet så fastnar inte smutsen så lätt.

I miljöbalken finns regler som säger att:

  • Alla som gör något som kan skada miljön (exempelvis tvätta bilen), ska förebygga och hindra att skada uppstår.
  • Alla ska välja att använda sådana kemiska produkter som ger minst skada på naturen.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.