Miljöstipendiet och Miljöäpplet

Miljönämnden brukar årligen dela ut två miljöpriser för att uppmuntra miljöengagemang. 2021 delas inga priser ut. Här finns info om tidigare pristagare.

Miljöstipendiet

Stipendiet är på 15 000 kronor och uppmuntrar ideella insatser för miljön i Sundsvall.

Miljöäpplet

Miljöpriset Miljöäpplet går till företag eller organisationer som på eget initiativ satsar på miljöfrågor.

Vinnare av Miljöstipendiet 2018, 2019 och 2020

Motivering: Myko har satt Medelpad på kartan. Kontakterna med mykologiexperter har genom åren varit omfattande och berikande.

Motivering: För sina fantastiska insatser för miljö och hälsa, där de tar tillvara på råvaror och inspirerar elever att äta närodlad och kravmärkt mat.

Motivering: Susanne Olofsson som är aktiv inom Friluftsfrämjandet Sundsvall, har i många år arbetat ideellt på olika vis med att få ut folk i naturen och har bland annat varit med och startat upp naturskolan KomUT.

Vinnare av Miljöäpplet 2018, 2019 och 2020

Motivering: Företaget är ett gott exempel på företagsamhet och hållbarhet. Företaget använder närproducerade och ekologiska råvaror samt ger restprodukterna nytt liv. Från ax till limpa har verksamheten tänkt på att ta vara på sina råvaror och utnyttja sina restprodukter.

Motivering: Såni Innovation AB har genom appen “Mitt käk” minskat på matsvinnet och ökat närvaron i matsalen, genom att gymnasieelever själva får beställa kommande veckas luncher. Nyttan med appen är många: ökad miljömedvetenhet, kostnadseffektivitet, högre kundnöjdhet och ökad lönsamhet.

Motivering: VASA Bryggeri jobbar aktivt med minskade koldioxidutsläpp genom att minskade infrakter av råvaror och utfrakter till kunder, energieffektivisering och avfallssortering. Företaget har minskat sina transporter med 32 000 mil per år genom investering av egen utrustning för att tillverka flaskor och ökad kapacitet för att lagra råvaror.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.