Miljöpriser

Miljönämnden delar årligen ut två miljöpriser, för att uppmuntra miljöengagemang.

Nomineringsperioden för 2020 års miljöpriser är inte öppen ännu.

Miljöäpplet

Miljöpriset Miljöäpplet går till företag eller organisationer som på eget initiativ satsar på miljöfrågor. Priset brukar delas ut i samband med Sundsvall Business Awards.

Tidigare vinnare Miljöäpplet:

Motivering: Såni Innovation AB har genom appen “Mitt käk” minskat på matsvinnet och ökat närvaron i matsalen, genom att gymnasieelever själva får beställa kommande veckas luncher. Nyttan med appen är många: ökad miljömedvetenhet, kostnadseffektivitet, högre kundnöjdhet och ökad lönsamhet.

Motivering: VASA Bryggeri jobbar aktivt med minskade koldioxidutsläpp genom att minskade infrakter av råvaror och utfrakter till kunder, energieffektivisering och avfallssortering. Företaget har minskat sina transporter med 32 000 mil per år genom investering av egen utrustning för att tillverka flaskor och ökad kapacitet för att lagra råvaror.


Motivering: Berners har installerat en ny anläggning som återanvänder vattnet och som inte släpper ut kemikalier till avloppssystemet. 100 % av tvättvattnet återvinns genom vacuumdestillering. Att spara på vattnet är en viktig och aktuell fråga. Berners biltvätt är ett gott exempel som kan inspirera fler i branschen och även privatpersoner att tvätta rätt! 


Motivering: Arla tar grepp om flera miljöaspekter samtidigt: uppvärmning, belysning, kemikalier och avfallshantering. De levererar varor som produceras naturligt och som ger kunderna energi och livskraft.


Motivering: att tänka nytt och annorlunda kräver mod, tålamod och inte minst hårt arbete. Resultatet har gett många vinster: bättre arbetsmiljö, mindre farliga kemikalier i miljön och glada kunder.

Motivering: föreningen kombinerar affärsutveckling, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet i praktiken. Allt hänger ihop på något sätt!

Miljöstipendiet:

Stipendiet är på 15 000 kronor och uppmuntrar ideella insatser för miljön i Sundsvall. Stipendiet delas ut under evenemanget Skogens dag den 15 september 2019.

Tidigare vinnare Miljöstipendiet

Motivering: För sina fantastiska insatser för miljö och hälsa, där de tar tillvara på råvaror och inspirerar elever att äta närodlad och kravmärkt mat.

Motivering: Susanne Olofsson som är aktiv inom Friluftsfrämjandet Sundsvall, har i många år arbetat ideellt på olika vis med att få ut folk i naturen och har bland annat varit med och startat upp naturskolan KomUT.

Motivering: Sundsvalls Biodlarförening är ett gott exempel på ideellt miljöarbete i praktiken och som inte bara gynnar växter och bin. Pollinering är ett exempel på en ekosystemtjänst som naturen producerar och som vi människor är beroende av.

Motivering: Tillsammansodlingen skapar kontakter, främjar integration, nya kunskaper och insikter om att leva hållbart.

Motivering: Daniel har med stort ideellt engagemang, drivit ett fiskevårdsprojekt i Smedsbäcken/Åbäcken som färdigställdes 2014 med mycket gott resultat.

Motiveringen: Föreningen började med att restaurera två värdefulla fågelsjöar. Samarbetet i bygden har även resulterat i en rid- och vandringsled på 8 km mellan Ovansjöparken och Bergafjärden.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

1/1 - 12/5, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30
13/5 - 15/9, 08.00 - 11:30, 13.00 - 15.00
16/9 - 31/12, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30

Var sidan till hjälp?