Hur mår Sundsvall?

Livsmiljöanalysen följer upp målen för hållbar tillväxt och Livsmiljöbarometern visar information om bland annat avfallsmängder, föroreningar, natur och trafik.

Livsmiljöanalys

Livsmiljöanalysen följer upp Sundsvalls strategi för hållbar tillväxt. Den beskriver situationen utifrån ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Senaste livsmiljöanalysen är från 2016.

Före 2013 gjordes Livsmiljöbokslutet, en rapport som gav en beskrivning av utvecklingen inom miljö och folkhälsa i Sundsvall.

Livsmiljöanalys

Livsmiljöbokslut

Livsmiljöbarometern

Livsmiljöbarometern är uppdaterad med senast tillgängliga data om avfall, energi, föroreningar och trafik. Övriga nycketal uppdateras senare under år 2016.

Livsmiljöbarometern

Kontakt

Sofie Eriksson Miljöstrateg

060-19 14 67

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.