Matvaror och prylar – Hållbara familjen

Allt vi konsumerar produceras någonstans och har olika påverkan på miljön.

Genom att vi tänker efter en extra gång när vi handlar påverkar vi både oss själva, producenterna och vår omvärld.

Hållbar mat

Dina matvanor påverkar hur du mår, hur vår miljö mår och hur andra människor har det i vår värld. Livsmedelsverket har bra information på sin sida om Mat och miljö och Landstingent ger också rekommendationer på sin sida om S.M.A.R.T. mat.

Vad är ekologisk mat?

Ekologisk mat produceras utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel och man tar större hänsyn till djuren. Kemiska bekämpningsmedel är förbjudna i ekologisk produktion och kemiska gifter sprids inte till sjöar och grundvatten från odlingar. Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald då fåglar och insekter inte påverkas av kemiska bekämpningsmedel.

Vad som får kallas ekologiskt regleras i EU:s lagstiftning. Livsmedelsverket har bra information om lagstiftningen om ekologisk mat. I Sverige är ekologiska produkter ofta märkta med KRAV-märket, som visar att de uppfyller KRAVs regler.

Handla giftfritt

Du omges av väldigt många kemiska produkter i vardagen. Som exempel kan nämnas läkemedel, bekämpningsmedel, tvätt- och rengöringsmedel, målarfärger, skönhetsprodukter och mycket mer. Kemiska ämnen finns också i kläder, möbler, datorer, mobiler och i alla andra varor. På vår sida om kemikalier kan du läsa mer om vilka ämnen som är farliga för människa, djur och miljö.

Hållbara produkter

Många produkter märks på olika sätt och det kan vara svårt att veta vad de olika symbolerna står för. Men det finns bra information om miljömärkning hos konsumentverket.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.