Avfall – Hållbara familjen

Det mesta av det avfall du sorterar blir material till nya produkter eller energi. Det sparar energi, miljö och råvaror.

För att få ett hållbart samhälle är det viktigt att vi tar hänsyn till hur vi hanterar avfall och återvinning.

Sortera avfall på rätt sätt

MittSverige Vatten & Avfall arbetar med avfallsplanering och rådgivning om hur vi bäst ska bygga upp och vidareutveckla kretsloppet i vårt samhälle. MittSverige Vatten & Avfall har också en sorteringsguide som hjälper dig att bli ännu bättre på att sortera ditt avfall.

Genom att minska din avfallsmängd bidrar du till ett hållbart Sundsvall.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.