Hållbart levande

Här kan du läsa om att leva hållbart när det gäller sortering av avfall, din fritid samt inköp av mat och prylar.

Det mesta av det avfall du sorterar blir material till nya produkter eller energi. Det sparar energi, miljö och råvaror. För att få ett hållbart samhälle är det viktigt att vi tar hänsyn till hur vi hanterar avfall och återvinning.

Sortera avfall på rätt sätt

MittSverige Vatten & Avfall arbetar med avfallsplanering och rådgivning om hur vi bäst ska bygga upp och vidareutveckla kretsloppet i vårt samhälle. MittSverige Vatten & Avfall har också en sorteringsguide som hjälper dig att bli ännu bättre på att sortera ditt avfall.

Genom att minska din avfallsmängd bidrar du till ett hållbart Sundsvall.

Det finns mycket du kan göra på fritiden för att värna vår miljö oavsett om det handlar om var du tillbringar din semester eller om hur du beter dig i naturen.

Hemestra

I stället för att resa långt bort i världen med flyg kan du välja att semestra på hemmaplan ibland. Kanske reser du med tåg och cykel genom Sverige, Norden eller Europa. Kanske väljer du att utforska kommunerna i Sundsvallsregionen. Dels belastas inte miljön av utsläppet från en flygresa, dels skapar vi förutsättningar för utvecklingen av våra egna turistmål. På Visit Sundsvall hittar du många bra tips. I vår egen Naturguiden hittar du spännande utflyktsmål i vår egen kommun och på våra sidor om Uppleva & göra kan du läsa om allt från badstränder till skidspår.

Håll Sundsvall rent

Genom att vara rädd om vår natur kan vi fortsätta att glädjas åt den rikedom som våra naturområden erbjuder. Ät gärna en picknick i skogen men släng skräpet i sopkorgen eller ta med dig det hem om det inte finns någon plats som är avsedd för skräp. Läs om Allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.
Om du vill engagera dig för ett renare Sverige så kan du läsa om olika aktiviteter som genomförs av Håll Sverige rent.

Allt vi konsumerar produceras någonstans och har olika påverkan på miljön. Genom att vi tänker efter en extra gång när vi handlar påverkar vi både oss själva, producenterna och vår omvärld.

Hållbar mat

Dina matvanor påverkar hur du mår, hur vår miljö mår och hur andra människor har det i vår värld. Livsmedelsverket har bra information på sin sida om matvanor, hälsa och miljö och Regionen Västernorrland ger också rekommendationer på sin sida om Bra mat.

Vad är ekologisk mat?

Ekologisk mat produceras utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel och man tar större hänsyn till djuren. Kemiska bekämpningsmedel är förbjudna i ekologisk produktion och kemiska gifter sprids inte till sjöar och grundvatten från odlingar. Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald då fåglar och insekter inte påverkas av kemiska bekämpningsmedel.

Vad som får kallas ekologiskt regleras i EU:s lagstiftning. Livsmedelsverket har bra information om lagstiftningen om ekologisk mat. I Sverige är ekologiska produkter ofta märkta med KRAV-märket, som visar att de uppfyller KRAVs regler.

Handla giftfritt

Du omges av väldigt många kemiska produkter i vardagen. Som exempel kan nämnas läkemedel, bekämpningsmedel, tvätt- och rengöringsmedel, målarfärger, skönhetsprodukter och mycket mer. Kemiska ämnen finns också i kläder, möbler, datorer, mobiler och i alla andra varor. På vår sida om kemikalier kan du läsa mer om vilka ämnen som är farliga för människa, djur och miljö.

Hållbara produkter

Många produkter märks på olika sätt och det kan vara svårt att veta vad de olika symbolerna står för. Det finns bra information om miljömärkning på Konsumentverkets hemsida.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.