Miljöföroreningar i fisk

Östersjön, älvarna och insjöar i Västernorrland är påverkade av föroreningar från olika verksamheter samt från luftnedfall.

Det innebär att även fisken som vi fångar kan innehålla förhöjda halter av miljöföroreningar.

Råd till dig som äter fisk

Det är nyttigt att äta fisk men en del fisksorter från bland annat Östersjön och dess älvar samt insjöar kan innehålla för mycket miljöföroreningar, som till exempel dioxiner, PCB och kvicksilver.

Du som fångar eller äter fisk från vår region (till exempel abborre, gädda, gös och lake samt strömming och vildfångad lax och öring) kan följa Livsmedelsverkets råd för att undvika att få i dig för höga halter av miljöföroreningar. Barn, unga och kvinnor i barnafödande ålder är mer känsliga för miljöföroreningar och därför finns särskilda råd för dem. Några av de råd som särskilt berör vår region kan sammanfattas så här:

Barn, unga och kvinnor i barnafödande ålder rekommenderas att inte äta fisk från till exempel Östersjön och dess älvar oftare än 2-3 gånger per år, då fisken kan innehålla dioxin och PCB. Det gäller till exempel vildfångad strömming och lax. Övriga bör inte äta sådan fisk mer än en gång i veckan.


Kvinnor som är eller försöker bli gravida eller som ammar rekommenderas att inte äta fisk som kan innehålla kvicksilver mer än 2-3 gånger per år, det gäller abborre, gädda, gös och lake. Övriga bör inte äta sådan fisk mer än en gång i veckan.

Läs mer om Livsmedelsverkets råd här

Lokala rekommendationer för intag av fisk:

I sjön Marmen, som ingår i Ljungans vattensytem, har fiberhaltiga sediment som innehåller organiska miljöföroreningar påträffats. Vi vet idag inte hur mycket av dessa föroreningar som tas upp i olika fiskar. Av försiktighetsskäl rekommenderar därför miljökontoret att barn, unga och kvinnor i barnafödande ålder inte bör äta fisk (oavsett art) från Marmen oftare än 2-3 gånger per år. Övriga bör inte äta sådan fisk mer än en gång i veckan.

I Skönvik, som är en del av Klingerfjärden, har fiberhaltiga sediment som innehåller miljöföroreningar påträffats. Därför rekommenderar Klinisk Miljömedicin Norr, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland att barn (upp till 18 år), kvinnor i barnafödande ålder, gravida eller ammande bör äta max tre fiskportioner per år av fisk (oavsett art) som fångats i Skönvik. För övriga vuxna max en fiskportion per vecka.

Läs mer om fiberbanksprojektet och den miljömedicinska riskbedömningen här:

Cesium i fisk

Miljökontoret tar inte längre emot fisk för mätning av cesiumhalt. De senaste mätningarna visar att cesiumhalten är så låg att den inte längre utgör en hälsorisk. Mer information hittar du här:

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.