Cesium i skog och mark

Hälsoriskerna är mycket små för dig som vill äta fisk, viltkött, bär eller svamp från vår region.

Låga halter av cesium i Sundsvalls kommun

Miljökontoret har sammanställt mätresultaten av cesiumhalter i vårt område. Från och med 2014 slutade miljökontoret att ta emot prover för cesiumanalys. Under åren 2001-2013 minskade halterna betydligt. Inga prover 2013 översteg gränsvärdet på 1500 bequerel per kilo.

I informationbladet kan du läsa mer om cesium i vårt område:

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.