Om Grönt boende

Projektet Grönt boende är ett samarbete med Mittuniversitetet. Fokus är hållbart byggande.

Inom Sundsvalls kommun vill vi att det ska vara lätt för familjer att bygga hållbara, energieffektiva och kretsloppsanpassade hus.

På webbplatsen kan du läsa mer om våra fem ämnesområden:

Kontakt

Viveca Norberg Samhällsplanerare

060-19 12 85

Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.