Om projektet Grönt boende

Sundsvalls kommun har startat projektet Grönt boende för att inspirera och sprida kunskap om hållbart byggande och boende.

Vi vill att det ska vara lätt för dig och din familj att bygga hållbara, energieffektiva och kretsloppsanpassade hus. Sundsvalls kommun skapar tillsammans med fyra pilotfamiljer ett referensområde vid Bölevägen i Sidsjö. Tomterna erbjuder goda möjligheter till miljö- och klimatsmart boende.

 

Vi har valt fem hållbarhetsområden:

Livsstil, Energi, Vatten, Material och Luft. I projektet Grönt boende kommer vi samla och presentera kunskap och erfarenheter både från sakkunniga experter och från familjer som bygger, de som är våra testpiloter. Projektet ger förutsättningar för exempelvis nya avloppslösningar, minskat avfall, användning av giftfritt material, låg energiförbrukning. Det ingår också utbildning i hållbar livsstil.

Vill du bygga grönt?

Sundsvalls kommun vill stimulera och förverkliga miljö- och klimatsmart boende. Oavsett om du ska bygga nytt eller bygga om ditt gamla hus för framtiden vill vi hjälpa dig att hitta lösningar för en mer hållbar boendemiljö.

Här kan du läsa vår kravspecifikation för Grönt boende.

Kravspecifikationen kan du använda som utgångspunkt vid val av husleverantör eller byggföretag.

 

Artiklar om Grönt boende

Det unika bioreningsverket är på plats i området och familjerna i Grönt Boende kommer att vara testpiloter för systemet under de kommande två åren.

Det är ett kretsloppsanpassat system som tar hand om avloppsvatten och renar det i flera olika steg. Nedbrytning sker med hjälp av mikroorganismer i kombination med en noggrant styrd cirkulation av vattnet. Bioreningsverket har aldrig tidigare testats så långt norrut i Sverige.

Systemet bygger på en tvärvetenskaplig lösning. Det är en blandning av hydraulik, mikrobiologi och växtfysiologi, alla delar i ett fungerande naturligt ekosystem, förklarar Stanislaw Lazarek, Carex of Sweden AB, som har utvecklat systemet och ansvarar för installation och drift de första åren.

Efterliknar naturen

Bioreningsverket efterliknar alla processer som finns i sjöar och våtmarker där det skiftar från syrefattig till syrerik miljö. Mikroorganismer och växter tar hand om avloppet från de fyra husen och kvar blir bara kvävgas och vatten som kan återvinnas.

Det blir inget slam eller restprodukter som måste fraktas bort, utan allt tas hand om i reningsverket och resultatet blir rent vatten med bakterier som finns i exempelvis sjövatten, förklarar Stanislaw Lazarek

Systemet har testats under många år på andra platser i Sverige och Europa och klarar både ett väldigt varmt klimat men även minusgrader som på våra breddgrader. Man behöver dock välja växter som naturligt passar i klimatet i Sundsvall.

Under två år kommer bioreningsverket att drivas och utvärderas av projektet innan det lämnas över för drift av familjerna själva.

Det första huset i området för Grönt Boende har kommit på plats. Det moderna sekelskifteshuset är ett drömhus för familjen.

Det är en riktig milstolpe för oss att huset nu har kommit, säger Joakim Gräns.

Familjen har utgått från ett typhus hos en husleverantör och har sedan förändrat det efter sina behov och krav.

Vi vill inspirera andra och visa att det går att bygga ett stilfullt hus och att det inte är så svårt att bygga grönt, säger Henrik Hammarstedt.

Klimatskalet viktigt

Genom ett tätt samarbete mellan familjen och husleverantören i planeringsstadiet så har det gått bra att både uppfylla kraven för minienergihus och kunna göra medvetna materialval.

Det är klimatskalet som är den viktiga delen i huset för att få ner energikostnaderna. Med tjockare isolering, bättre fönster och rätt kunskap om att täta alla möjliga små hål och hörn där värme kan sippra ut, så klarar vi kravet för minienergihus, förklarar Henrik.

Familjen har alltid varit medveten och försökt att hålla en hållbar livsstil.

Men vi har lärt oss enormt mycket av Grönt Boendes seminarieserie som vi gick under tiden som vi höll på att utforma våra husplaner, säger Henrik.

Nu fortsätter husbyggandet för familjen och det finns många materialval kvar att göra inomhus, men även utformningen av hela utomhusmiljön.

Första spadtaget

Foto: Mia Berglund

Spaden i marken

Äntligen har den första familjen i projektet Grönt boende satt spaden i marken! Grattis! Vi ser med spänning fram emot att följa bygget av ert miljösmarta kataloghus! För visst går det att kombinera ett kataloghus med höga mål på hållbarhet och energieffektivitet!

Dela-låna-byta-vårda-laga

Gemensam odling, dela på trädgårdsredskap, ha gemensam uppvärmning eller jordkällare. Det finns många idéer på hur man som grannar kan samverka och äga gemensamt. Förslagen och kreativiteten var stor hos våra nya och gamla pilotfamiljer då Grönt boende höll workshop i hållbar livsstil. Dela-låna-byta-vårda-laga.

Fyra nya intresserade pilotfamiljer har nu anslutit till Grönt boende och vårens seminarieserie. Under första veckan i februari samlades de för lära sig mer om att göra medvetna materialval.

Årets första föreläsning för pilotfamiljerna handlade om hur man kan göra medvetna miljövänliga materialval och på vilket sätt man kan ta hjälp att värdera olika material. Caroline Isaksson, miljökonsult från WSP beskrev hur man konkret kan arbeta för att hitta bra, miljövänliga material för sitt husbygge.

Det viktigaste för dig som vill göra medvetna materialval är att fokusera på de stora produkterna, såsom ytskikten. Golv och väggar ger mest påverkan på inomhusmiljön, berättar Caroline Isaksson.

Medvetna val

Det finns ett flertal databaser som man kan ta hjälp av för att jämföra material och få reda på produktens egenskap, innehåll och eventuella kemiska faror. Exempel på det är Byggvarubedömningen, BASTA, SundaHus, Produktkollen, Svanen och Märkesguiden. På så sätt kan man värdera olika material och även skapa materiallistor som kan följa med huset framöver. En materiallista är även viktigt att ha för framtida husägare vid ombyggnation och eventuell rivning av huset.

Fortsätt att göra sunda och medvetna val, du som konsument har en stor påverkan på marknaden, påpekar Caroline.

Känner sig taggad

Andreas Rehnmark har anmält sig och är intresserad av att få bli den fjärde pilotfamiljen i Grönt boende.

Jag känner mig verkligen taggad. Det var ett väldigt intressant seminarium. Den information jag fick idag om att tänka på miljöaspekterna i materialval har jag inte tänkt så mycket på innan. Det är ju såklart viktigt att prata om vilka bieffekter som kan medföras med giftiga materialval, inte minst för barnen. Det sista man vill är att utsätta någon i familjen för det, menar Andreas.

Under tre dagar har hantverkare och entreprenörer i Sundsvall utbildat sig i att bygga passivhus. Kursen riktade sig till hantverkare men även till projektörer. Detta eftersom det redan i ritningsstadiet läggs grunden för hur energisnålt huset kan bli.

Tekniken att bygga riktigt lufttäta hus med en effektiv ventilation kallas passivhus. Ökande energikrav från myndigheter och byggare gör att dagens byggmetoder behöver bli bättre. Målet är att komma ner i lägre, önskvärda energiförbrukningstal.

Det var många frågor som ställdes till Tommy Wesslund, utbildare från IG Passivhus, under kursdagarna.

Det har varit jätteintressant, säger Dennis Sendelbach, Byggbiten i Norrland AB.

Han och tolv andra hantverkare fick varva teori med praktiska övningar och workshops.

Simone Kreutzer från IG Passivhuscentrum besökte Sundsvall för att träffa Grönt boendes pilotfamiljer och berätta om passivhusbyggande.

Simone är civilingenjör och passivhusexpert. Hon gick igenom fördelar och utmaningar med att bygga ett passivhus, inte minst på våra breddgrader

Efter föreläsningen gav hon även pilotfamiljerna möjlighet att få en genomgång av deras egna miljöprogram. Då kunde de se hur pass energikrävande deras planerade hus kunde bli.

Simone Kreutzer är själv mitt uppe i sitt eget drömbygge, ett runt trähus som byggs i Växjö. Hon delade öppenhjärtligt med sig av sina egna erfarenheter och misstag från byggets gång.

Läs mer om Simones passivhus på www.circuitus.se

Nu har familjerna valt sina tomter

Tre familjer har gått hela vägen och uppfyllt kravspecifikationen. De har nu valt den tomt de kommer att köpa. Turordningen för att välja tomt lottades fram vid en glädjefylld och högtidlig ceremoni där familjerna och representanter från Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet samt projektsinspiratör Anders Nyquist deltog.

Tomterna ställs i ordning

Skanska är i full gång med att bygga vägar och att ställa i ordning tomterna. Arbetet kommer att pågå fram till mitten av oktober. Förra veckan påbörjades schaktning för vatten och avlopp. Mest intensivt blir det om någon vecka när vägen ska byggas. Då kommer det vara full aktivitet på bygget med många transporter till och från området. Skanska genomför jobbet som ”Grönt bygge”, det är roligt att även de lyfter fram det gröna tänket!

Upphandling bioreningsverk

Närmast kommer vi i projektet att jobba med upphandlingen av bioreningsverket, samt med färdigställande och avstyckning av tomterna. Kommande fokus blir att dokumentera byggprocessen och paketera kunskap kring Grönt Boende för att underlätta för kommande familjer att bygga hållbart.

Vid senaste informationsmötet på Bölegården berättade markentreprenören Skanska om sitt miljöarbete. Skanska har arbetat aktivt med det sedan 2008. De har precis avslutat årets Gröna Veckan för alla sina medarbetare.

Det finns många miljövinster att göra, även på ett mindre markarbete, berättar Louise Alström, utvecklingsledare miljö på Skanska. Normalt skulle detta markarbete kräva 500 lastbilstransporter. Men nu har det halverats till 220 större lastbilar istället. Det har lett till 24 ton koldioxidutsläpp stället för 50 ton koldioxidutsläpp. Skanska använder miljödisel på alla små maskiner och arbetar med ekodriving. Så även på det här lilla projektet går det att göra mycket.

Nu har familjerna gått klart seminarieserien. Det är sju engagerade familjer kvar av de cirka 40 familjer som ursprungligen anmälde intresse för Grönt Boende. Nu återstår det för dem att visa hur de uppfyller projektets kravspecifikation. De ska alla skriva sitt eget miljöprogram. Där ska de visa hur de tänker uppfylla de mål som står i Grönt boendes kravspecifikation. Om det är fler än fyra familjer som uppfyller kraven, kommer tomterna att lottas ut. Det ska bli spännande att se hur många familjer som skickar in fullständiga miljöprogram.

Den 18 mars beslutade stadsbyggnadsnämnde att bevilja förhandsbesked för att bygga 4 villor längs Bölevägen. Det betyder att mark- och exploateringsavdelningen, i egenskap av markägare, kan gå vidare med att förbereda tomterna för försäljning. Nästa steg i myndighetsprocessen är att de privatpersoner som köper tomt och vill bygga hus ska söka bygglov. Testfamiljerna börjar arbeta konkret

Nu börjar bostadsbyggandet bli mer konkret för de intresserade familjerna. Första steget i urvalsprocessen var att delta i Mittuniversitetets enkät/behovsstudie. 19 familjer har genomfört enkäten av de cirka 40 familjer som ursprungligen anmält intresse. Nästa steg blir att delta i vårens seminarieserie på Mittuniversitetet. Seminarieserien är tänkt att stärka familjerna i sin roll som beställare och byggherrar. I samma process medverkar de till att skapa ett utbildningsmaterial som andra familjer i framtiden kan ta del av när de ska bygga hus.

Intresse från familjer

Det är cirka 35 familjer som hittills har anmält intresse för att bygga och bo grönt och hållbart. Det är roligt att så många kan tänka sig att bidra till att fler i Sundsvall vågar ta ett grönt steg när de ska bygga hus. På köpet skapas ett intressant referensområde med familjer som vill dela med sig av sina erfarenheter som beställare och byggherrar

Resultat från markundersökningarna

Markundersökningar är genomförda i området. Swecos rapport visar:

  • att det inte finns någon risk för sättnings- eller stabilitetsproblem för byggnader eller väg.
  • att det finns goda möjligheter att ta hand om dagvatten inom området. Vi kommer nu att undersöka även hur vatten från extrema regnväder kan tas omhand.
  • att det även finns förutsättningar att ta hand om renat vatten från ett minireningsverk för de fyra husen i området. Vi fortsätter att utreda detta alternativ.
  • att det närmast vägen finns förorenad jord. Föroreningarna kommer antagligen från en trave stolpar som låg upplagda här för några år sedan. Denna jord ska tas bort innan husen byggs.

Nyhetsbrev om Grönt boende

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

facebook.com/grontboende

Kontakt

Viveca Norberg Samhällsplanerare

060-19 12 85

Sundsvalls kommun
Mark- och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.