Om du upptäcker eller orsakar en förorening

Om du upptäcker eller orsakar en förorening ska du alltid upplysa oss på miljökontoret om föroreningen.

Om du ser en misstänkt förorening kan du ringa till oss på miljökontorets expedition: Telefon: 060-19 11 90. När vi har tagit emot din information åker vi ut för att titta på föroreningen. Eventuellt ber vi dig följa med och visa platsen.

Om du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare upptäcker en förorening är du skyldig att omgående upplysa oss på miljökontoret om din upptäckt. Upplysningsskyldigheten gäller även i områden som man redan vet är förorenade.

Ring till miljökontorets expedition och berätta om föroreningen: Telefon: 060-19 11 90.
Vi kommer även att be dig lämna en skriftlig upplysning med hjälp av en blankett: Upplysning om mark- eller grundvattenförorening.

Förorening i samband med ett grävarbete.

Miljökontoret kan ställa krav på den som är ansvarig för föroreningen att undersöka och vid behov åtgärda föroreningen.

Om du upptäcker en förorening i mark eller grundvatten när du gräver ska arbetet omedelbart stoppas och du ska omgående kontakta miljökontoret.
För att få fortsätta gräva i ett förorenat område behövs en anmälan till miljökontoret. Använd blanketten “Grävarbeten i förorenad jord”, som du sedan skickar in till oss på miljökontoret, adress och även kontaktuppgifter till oss hittar du längst ner på sidan. Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar.

Om det sker ett utsläpp

Du ska också kontakta miljökontoret om du under arbetet råkar ut för en olycka som förorenar mark. Om du råkar ut för en olycka där olja, drivmedel eller andra kemiska ämnen läcker ut i omgivningen ska du först kontakta räddningstjänsten (112). Därefter måste du undersöka föroreningens omfattning och spridning och lämna in en saneringsanmälan till miljökontoret.

När vi på miljökontoret har fått in en anmälan om en förorening, är det vår uppgift att åka ut och titta på föroreningen, vid behov ber vid dig som anmält in en förorening att visa oss platsen. Vi utför inga undersökningar och saneringar utan letar rätt på den som är ansvarig för föroreningen och ställer krav på att föroreningen ska undersökas och åtgärdas.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.