Kommunens saneringsarbeten

Sundsvalls historia som industristad gör att det kan finnas föroreningar i marken. Se pågående och planerade saneringsarbeten i Sundsvall.

Kommunens pågående och planerade saneringsarbeten

Vi arbetar nu med sju olika områden, Karlsviks gamla sågverk, Spikarna, Essvik och Nyhamns industriområde, Fönsterfabriken, Åkanten Nacksta och Nyvik. Mer information om Karlsviks gamla sågverk, Spikarna, Essvik/Nyhamn och Åkanten Nacksta finns i dokumenten nedan.

Ankarsvik

Sanering har genomförts under 2016 och arbetet är avslutat.

Essvik/Nyhamn

Expropriering pågår. Vi avvaktar en ansvarsutredning innan arbetet återupptas.

Karlsvik

Vi har fått bidrag av Naturvårdsverket till åtgärd, sanering startar september 2018.

Fönsterfabriken

En kompletterande utredning planeras för 2017.

Nyvik

Ett avgränsningsamråd inför ansökan till mark- och miljödomstolen om tillstånd för vattenverksamhet och sanering genomförs onsdagen den 4 december klockan 18.30-20.00 i Tors lokal, det vill säga Folkets Hus i Hörningsholm. Vi bjuder på fika. Du kan läsa mer om arbetet med Nyviks sågverk på: www.sundsvallvaxer.se/nyvik.

Nyvik Inbjudan samråd

191126 Samrådsunderlag Nyvik inkl bilaga

Åkanten Nacksta

Arbetet med att åtgärda området fortsätter under hösten och kommer att vara avslutat februari 2017.

Spikarna

Saneringen på Spikarna sker under hösten 2017.

Kontakt

Sven-Åke Westman Miljöhandläggare, Projektledare

060-19 12 66

Sundsvalls kommun
Mark och exploateringsavdelningen
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.