Förorenade fiberbankar

Här kommer information om förorenade fiberbankar längs kusten samt i Marmen och Stödesjön.

Länsstyrelsen i Västernorrland har undersökt sjö- och havsbottnar i länet med syfte att kartlägga och undersöka sediment som innehåller fibrer och föroreningar från skogs-, pappers- och massaindustrin. Undersökningarna är översiktliga men visar att det finns fiberbankar som innehåller olika miljöföroreningar.

Eftersom föroreningarna kan tas upp i fisk som vi människor fångar och äter har fisk från de mest påverkade områdena analyserats och en miljömedicinsk riskbedömning har genomförts och resulterat i lokala rekommendationer för intag av fisk. Dessa hittar du här:

Fiberbankar i Sundsvalls kommun

Inom Sundsvalls kommun har delar av Klingerfjärden (Skönviken), Sundsvallsfjärden (Ortviken), Svartviksfjärden (Essvik) och Svartviksfjärden (Klampenborg) undersökts och fiberbankar som innehåller föroreningar har påträffats. Även Marmen och Stödesjön som tillhör Ljungans vattensystem har undersökts och fiberbankar och föroreningar har påträffats.  Av dessa områden har Länsstyrelsen bedömt att föroreningssituationen i Skönviken  samt Ortviken kan utgöra en synnerligen stor risk för människors hälsa och miljön. Fisk från Skönviken har ingått i den miljömedicinska bedömningen.

Läs mer om projektet här:

 

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Öppettider

16/9 - 14/5, 08.00 - 11.30, 13.00 - 15.30
15/5 - 15/9, 08.00 - 11:30, 13.00 - 15.00

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.