Förorenade fiberbankar och fiberrika sediment

Här kommer information om förorenade fiberbankar längs kusten samt i Marmen och Stödesjön.

Länsstyrelsen i Västernorrland har undersökt sjö- och havsbottnar i länet med syfte att kartlägga och undersöka sediment som innehåller fibrer och föroreningar från skogs-, pappers- och massaindustrin. Undersökningarna är översiktliga men visar att det finns fiberbankar som innehåller olika miljöföroreningar.

Föroreningarna som metaller och organiska miljögifter kan tas upp i fisk som vi människor fångar och äter. Därför har man analyserat och gjort en miljömedicinsk riskbedömning på fisk från de mest påverkade områdena. Detta har resulterat i lokala rekommendationer för intag av fisk, här hittar du dessa:

Fiberbankar i Sundsvalls kommun

Inom Sundsvalls kommun har delar av Klingerfjärden (Skönviken), Sundsvallsfjärden (Ortviken), Svartviksfjärden (Essvik) och Svartviksfjärden (Klampenborg) undersökts och fiberbankar som innehåller föroreningar har påträffats. Även Marmen och Stödesjön som tillhör Ljungans vattensystem har undersökts och fiberbankar och föroreningar har påträffats.  Av dessa områden har Länsstyrelsen bedömt att föroreningssituationen i Skönviken  samt Ortviken kan utgöra en synnerligen stor risk för människors hälsa och miljön. Fisk från Skönviken har ingått i den miljömedicinska bedömningen.

Läs mer om projektet här:

 

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.