Lantmäterikontorets uppdragsverksamhet

Du kan kontakta lantmäterikontoret om du har frågor om eller vill beställa:

  • Fastighetsrättsliga utredningar
  • Nybyggnadskarta
  • Gränsvisning
  • Fastighetsförteckningar
  • Husutsättning och lägeskontroll i samband med bygglov
  • Mätningstekniska uppdrag
  • Lagfart och värdeintyg
  • Belägenhetsadresser och lägenhetsregistret

Som köpare måste du söka lagfart (bevis om äganderätt) på den nya fastigheten. Utan lagfart kan fastigheten inte ligga till grund för belåning. Lagfartsansökan skickar du till statliga Lantmäteriet.
När du söker lagfart för en nybildad/ombildad fastighet (mark/tomt) kan du behöva ett värdeintyg. Värdeintyget kan du beställa av Lantmäterimyndigheten i Sundsvall genom att skicka in en beställning av uppdrag till kommunens lantmäterikontor.

Lagfartsansökan, statliga lantmäteriet.

Beställningsblankett

Kontakt

Lantmäterikontoret Kundmottagning

060-19 17 75

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Kommunhuset
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: 8-9, 13-14
Under Covid-19 måste besök bokas via telefon eller e-post.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.