Lantmäterikontorets uppdragsverksamhet

Du kan kontakta kommunala lantmäterimyndigheten om du har frågor om eller vill beställa:

  • Fastighetsrättsliga utredningar
  • Nybyggnadskarta
  • Gränsvisning
  • Fastighetsplaner och fastighetsförteckningar
  • Husutsättning och lägeskontroll i samband med bygglov
  • Mätningstekniska uppdrag
  • Upprättande av värdeintyg när nya fastigheter bildas.

Beställningsblankett

Kontakt

Lantmäterikontoret Kundmottagning

060-19 17 75

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Kommunhuset
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: 8-9, 13-14

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.