Sammanlägga fastighet (mark/tomt)

Flera fastigheter med samma ägare läggs ihop till en ny fastighet. Ansök genom blanketten nedan, Ansökan om lantmäteriförrättning.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Ansök om lantmäteriförrättning genom att fylla i dokumentet, skriva ut det, skriva under det och skicka det till lantmäterimyndigheten i Sundsvall. En lantmäteriförrättning kan bilda eller förändra fastigheter (mark/tomt). Den kan också bestämma en fastighets gränser och omfattning eller skapa olika typer av rättigheter.

Kontakt

Lantmäterikontoret Kundmottagning

060-19 17 75

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Kommunhuset
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: 8-9, 13-14

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.