Stycka av en fastighet/mark/tomt

Genom avstyckning kan man bilda nya fastigheter.

Om du köpt ett område av en större fastighet, måste området skiljas från den större fastigheten (stamfastigheten). Det gör man med avstyckning.

Avstyckningen ska ha storlek och utformning så att den blir lämplig för sitt ändamål till exempel året runt- eller fritidsbostad. Det är också viktigt att tomten kan få utfartsväg, vatten och avlopp med mera. Ansök genom blanketten nedan, Ansökan om lantmäteriförrättning.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Ansök om lantmäteriförrättning genom att fylla i dokumentet, skriva ut det, skriva under det och skicka det till lantmäterimyndigheten i Sundsvall. En lantmäteriförrättning kan bilda eller förändra fastigheter (mark/tomt). Den kan också bestämma en fastighets gränser och omfattning eller skapa olika typer av rättigheter.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Kontakt

Lantmäterikontoret Kundmottagning

060-19 17 75

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Kommunhuset
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: 8-9, 13-14

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.