Fastighetsbestämning

Fastighetsbestämning kan innebära utredning och beslut om:

  • hur tomtgränser går mellan olika fastigheter
  • om ett servitut eller en ledningsrätt överhuvudtaget gäller och i vilken omfattning
  • om byggnader och/eller andra anläggningar tillhör en viss fastighet.

Det som beslutas vid förrättningen blir rättsligt bindande för framtiden. Ansök genom blanketten nedan, Ansökan om lantmäteriförrättning.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Ansök om lantmäteriförrättning genom att fylla i dokumentet, skriva ut det, skriva under det och skicka det till lantmäterimyndigheten i Sundsvall. En lantmäteriförrättning kan bilda eller förändra fastigheter (mark/tomt). Den kan också bestämma en fastighets gränser och omfattning eller skapa olika typer av rättigheter.

Kontakt

Lantmäterikontoret Kundmottagning

060-19 17 75

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Kommunhuset
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: 8-9, 13-14

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.