Anläggningsförrättning, gemensamhetsanläggning, samfällighetsförening

Man kan bilda en gemensamhetsanläggning för en anläggning som är till nytta för två eller flera fastigheter.

Vanliga gemensamhetsanläggningar är vägar och privata VA-anläggningar, men även kvartersgårdar, fasader, tak och tvättstugor förekommer. Gemensamhetsanläggningar kan förvaltas av en samfällighetsförening. Ansök genom blanketten nedan, Ansökan om lantmäteriförrättning.

Bilda samfällighetsförening

En samfällighetsförening bildar man genom att ha ett kalla till ett sammanträde med andelsägarna i gemensamhetsanläggningen. Vid det mötet utser man styrelse och antar stadgar. Även styrelsens ordförande utses vid detta tillfälle. I vissa mindre gemensamhetsanläggningar förekommer även delägarförvaltning. Vid delägarförvaltning krävs att delägarna är överens om alla förvaltningsåtgärder.

Statliga lantmäteriet har mer information om service för samfällighetsföreningar.

Bidrag till enskilda vägar

Det är vanligt att samfällighetsföreningar sköter och får bidrag för enskilda vägar och fastigheter. Du kan läsa mer om bidrag till enskilda vägar på vår hemsida.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Ansök om lantmäteriförrättning genom att fylla i dokumentet, skriva ut det, skriva under det och skicka det till lantmäterimyndigheten i Sundsvall. En lantmäteriförrättning kan bilda eller förändra fastigheter (mark/tomt). Den kan också bestämma en fastighets gränser och omfattning eller skapa olika typer av rättigheter.

Kontakt

Lantmäterikontoret Kundmottagning

060-19 17 75

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Kommunhuset
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: 8-9, 13-14

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.