Kommunalt och statligt lantmäteri

Vad är skillnaden mellan det statliga Lantmäteriet och en kommunal lantmäterimyndighet? När ska man vända sig till Fastighetsinskrivningen?

Lantmäteriet är en statlig myndighet. Lantmäteriet ansvarar för att samordna geografisk information i Sverige och för vårt nationella geodetiska referenssystem. I de kommuner som inte har någon kommunal lantmäterimyndighet administrerar de också fastighetsregistret och sköter fastighetsindelningen. I Sundsvall har vi kommunal lantmäterimyndighet som hanterar fastighetsregistret och fastighetsindelning. De kommunala lantmäterimyndigheterna har samma befogenheter som det statliga lantmäteriet när det gäller fastighetsindelningen, men deras verksamhetsområde är begränsat till den egna kommunen. De ska vara organiserade så att de kan agera helt fristående gentemot andra kommunala verksamheter.

Sundsvall är en av många kommuner i Sverige som har valt att ha en kommunal lantmäterimyndighet. Vi har ett nära samarbete med det statliga Lantmäteriet och de utövar tillsynen över oss. Vissa ärenden har vi möjlighet att lämna över till statliga Lantmäteriet. Det kan exempelvis gälla ärenden där Sundsvalls kommun är sakägare.

Till Fastighetsinskrivningen ska du vända dig om du vill ansöka om lagfart, registrera ett avtalsservitut eller i alla frågor som gäller pantbrev och inteckningar på din fastighet. Har du frågor om detta kontaktar du statliga Lantmäteriet Fastighetsinskrivningen.

Kontakt

Lantmäterikontoret Kundmottagning

060-19 17 75

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Kommunhuset
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: 8-9, 13-14
Under Covid-19 måste besök bokas via telefon eller e-post.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.