Hitta gränser

Fastighetsgränsen är skiljelinjen mellan fastigheter

Fastighetsgränsen går mellan de gränspunkter som vanligtvis beslutats vid en lantmäteriförrättning, markerats genom gränsmarkeringar på marken och redovisats på kartan.

Fastighetsgränser och gränsmärken har stor betydelse för markens användning och ofta för grannsämjan. Gränserna bestämmer fastighetens omfattning på marken och vad man äger. Att veta gränsens läge och vad man får och inte får göra med den eller nära den är viktigt vid till exempel fastighetsköp, bygglov, skogsavverkning, jakt, fiske, uppsättning av staket och plantering av häckar.

Ibland är det svårt att hitta gränsmarkeringarna på marken. Många kom till för mer än 100 år sedan och kan vara överväxta idag. Maskiner i skogs- och jordbruket, vägbyggen och andra anläggningsarbeten har förstört många märken.

Fastighetsindelningen i kartan är dagsaktuell, men fastighetsgränserna har kommit till under en lång tidsepok och är framställda med vitt skilda metoder. De gränser som syns i kartan har därför stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel på tiotals meter.

Enligt gällande lag är det gränsmärket på marken som gäller. Du kan hitta mer information om en fastighets gränser och andra rättigheter i en förrättningshandling. Det kan till exempel finnas samfälligheter i förrättningshandlingen som inte syns på den digitala kartan

Visar gränserna rätt? Se Lantmäteriets film som informerar mer om detta: Hitta dina gränser

Läs mer om olika typer av förändringar som du önskar göra med din fastighet: Olika lantmäteriförrättningar/åtgärder.

Du är också välkommen att kontakta Lantmäterimyndigheten i Sundsvalls kommun, lantmaterinamnden@sundsvall.se.

Kontakt

Lantmäterikontoret Kundmottagning

060-19 17 75

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Kommunhuset
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: 8-9, 13-14
Under Covid-19 måste besök bokas via telefon eller e-post.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.