Hitta fastighetsägare

Uppgifter om vem som äger en fastighet eller information om gamla förrättningshandlingar som exempelvis avstyckningar hittar du i fastighetsregistret.

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och vem som äger vad. Dessutom innehåller registret information om adresser, byggnader, fastighetstaxering och bestämmelser för marken, till exempel plan- och naturvårdsbestämmelser.

Informationen används i många verksamheter, bland annat för kreditgivning och identifiering av rätt ägare vid fastighetsförsäljningar.Till fastighetsregistret hör även den digitala registerkartan som uppdateras löpande.

Om du vill ha detaljerad information om din egen fastighet kan du med hjälp av e-tjänst se din egen fastighetsinformation. Du loggar in med e-legitimation.

Min fastighet, e-tjänst lantmäteriet.se

Hitta fastighetsägare

Vårt arkivmaterial för fastigheter kan hjälpa dig att:

  • fastighetsinformation, hur din fastighet bildats eller ombildats
  • härleda eller tydliggöra äldre sakrätter (servitut med mera)
  • utreda samfälld mark och vatten
  • att utreda oklara skiftesförhållanden

Kontakt

Lantmäterikontoret Kundmottagning

060-19 17 75

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Kommunhuset
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: 8-9, 13-14
Under Covid-19 måste besök bokas via telefon eller e-post.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.