Fastighetsinformation

Uppgifter om vem som äger en fastighet eller information om gamla förrättningshandlingar som exempelvis avstyckningar hittar du i fastighetsregistret.

Fastighetsregister

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och över vem som äger vad. Dessutom innehåller registret information om adresser, byggnader, fastighetstaxering och bestämmelser för marken, till exempel plan- och naturvårdsbestämmelser.

Informationen används i många verksamheter, bland annat för kreditgivning och identifiering av rätt ägare vid fastighetsförsäljningar.

Till fastighetsregistret hör även den digitala registerkartan som uppdateras löpande.

Om du vill ha tillgång till fastighetsinformation kan du få det antingen genom att besöka statliga Lantmäteriets hemsida eller kontakta oss på Lantmäterimyndigheten i Sundsvall.

Vårt arkivmaterial för fastigheter kan hjälpa dig att:

  • härleda eller tydliggöra äldre sakrätter (servitut med mera)
  • utreda samfälld mark och vatten
  • att utreda oklara skiftesförhållanden

 

Kontakt

Lantmäterikontoret Kundmottagning

060-19 17 75

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Kommunhuset
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: 8-9, 13-14

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.