Avgifter, taxor lantmäterimyndigheten

Den tid vi lägger ner på ditt ärende avgör priset. Tidsåtgången påverkas bland annat av typen av förrättning och storleken på berörda fastigheter.

Timpriser

Priserna gäller från och med den 1 januari 2020.
När det är möjligt försöker vi komma överens med dig om ett fast pris för en lantmäteriförrättning, men om inte arbetar vi på löpande räkning.

För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning finns två timpriser:

  • Handläggare: 1 200 kronor per timme
  • Lantmätare: 1 700 kronor per timme

Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägarna, utförs under kväll eller helg läggs följande belopp på ordinarie avgift:

Måndag-torsdag efter kl. 18.00 = + 300 kronor per timme
Fredag efter kl. 18.00 till och med söndag = + 600 kronor per timme

Prisexempel finns på statliga lantmäteriets hemsida under förrättningstyperna Reglering, Avstyckning, Klyvning och Sammanläggning

Du själv kan vara aktiv för effektivare handläggning

Vårt arbete förenklas genom din aktiva medverkan – till exempel genom att du skaffar fram vissa handlingar eller att återfinna kända gränsmärken.

Ibland händer saker som gör att en förrättning tar längre tid än planerat.

  • Det kan ta extra lång tid att reda ut gränserna för en fastighet beroende på när gränserna bildats, komplicerad mätning eller för att grannar inte kan enas.
  • Det kan visa sig att det är oklart hur marken får användas, vilket gör att det behövs mer omfattande samråd med kommun och länsstyrelse.
  • Det kan ta tid att reda ut servitut, alltså en rätt för en fastighet att använda en annan fastighet, till exempel rätt att använda en väg eller en brunn.
  • Ibland kan olika hinder göra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. I så fall tar vi betalt för den tid vi har lagt ner.

 

Kontakt

Lantmäterikontoret Kundmottagning

060-19 17 75

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Kommunhuset
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: 8-9, 13-14
Under Covid-19 måste besök bokas via telefon eller e-post.

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.