Ansökan om lantmäteriförrättning

Din ansökan till lantmäterimyndigheten i Sundsvalls kommun ska vara skriftlig och undertecknad av dig eller av ombud med fullmakt. Om ni är flera ägare till en fastighet måste ni alla eller era ombud skriva under ansökan. Du kan också välja att skicka in din ansökan digitalt via en e-tjänst. Du loggar då in med e-legitimation.

Vid överlåtelse av del av fastighet (köp, byte eller gåva), ska ansökan lämnas in inom 6 månader från överlåtelsedagen för att överlåtelsen ska vara giltig. I ansökan talar du om vad du önskar få utfört och vilka fastigheter som berörs. Bifoga gärna en karta till din ansökan. Skicka också med överlåtelsehandlingen, till exempel en vidimerad kopia av köpeavtal.

Om en del av en fastighet ska föras över till en annan fastighet kan lantmäterimyndigheten hjälpa till med att upprätta en överenskommelse om fastighetsreglering. Då behövs ingen köpehandling.

Ansökan om lantmäteriförrättning, e-tjänst

Det går att även komplettera ärendet i e-tjänsten med följande handlingar:

 • Köp eller annan förvärvshandling
 • Bygglov eller förhandsbesked
 • Överenskommelse
 • Avtal
 • Behörighetshandling till exempel fullmakt
 • Kartskiss som inte är skapad i denna tjänst
 • Strandskyddsdispens
 • Jordförvärvstillstånd
 • Övrigt/Annat.

Beroende på vilken typ av lantmäteriförrättning du ansöker om varierar handläggningstiden. Om du ansöker om att stycka av en fastighet för nybyggnation av bostadshus tar det, från och med att vi fått en komplett ansökan från dig, 15 veckor tills dess ditt ärende är avslutat.

Om du ansöker om reglering av mark tar det, från det att din ansökan kommit in till oss, cirka ett år tills dess ditt ärende är avslutat.

Mina fastighetsärenden

Har du ansökt om lantmäteriförrättning? Med Lantmäteriets e-tjänst Mina fastighetsärenden kan du få information om dina ärenden. Du kan följa din pågående lantmäteriförrättningar från start till mål.

Så här gör vi en lantmäteriförrättning

Du kan läsa mer om hur det olika delarna i lantmäteriförrättningsprocessen går till på statliga lantmäteriets hemsida.

Kontakt

Lantmäterikontoret Kundmottagning

060-19 17 75

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Kommunhuset
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: 8-9, 13-14
Under Covid-19 måste besök bokas via telefon eller e-post.

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.