Ansökan om lantmäteriförrättning

Blanketter för lantmäteriförrättning finns här. Du måste skriva ut blanketten och skriva under den innan du skickar in den till lantmäterimyndigheten.

Fyll i ansökan, skriv ut den, skriv under den och skicka den till lantmäterimyndigheten i Sundsvall. En lantmäteriförrättning kan bilda eller förändra fastigheter (mark/tomt). Den kan också bestämma en fastighets gränser och omfattning eller skapa olika typer av rättigheter.

Ansöka här via e-tjänst
På denna länk finns guider mm som kan underlätta arbetet med ansökan.

Handläggningstid för lantmäteriförrättning

Beroende på vilken typ av lantmäteriförrättning du ansöker om varierar handläggningstiden. Om du ansöker om att stycka av en fastighet för nybyggnation av bostadshus tar det, från och med att vi fått din ansökan, 15 veckor tills dess ditt ärende är avslutat.

Om du ansöker om reglering av mark tar det, från det att din ansökan kommit in till oss, cirka ett till ett och ett halvt år (1-1,½) tills dess ditt ärende är avslutat.

Så här gör vi en lantmäteriförrättning

Lantmäteriförrättning hantering av ärende

Foto: Lantmäterikontoret

Lantmäteriförrättning hantering av ärende[/caption]

Du kan läsa mer om de olika delarna i hur en lantmäteriförrättning går till på statliga Lantmäteriets sida.

Kontakt

Lantmäterikontoret Kundmottagning

060-19 17 75

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Kommunhuset
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: 8-9, 13-14

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.