Vindkraft

I Sundsvalls kommun antog kommunfullmäktige den 15 maj 2012 ett tillägg till kommunens översiktsplan om vindkraft.

Inom kommunens gränser har fem områden angetts som lämpliga för prövning av stora vindkraftsanläggningar.

Områden med förslag på vindkraft

Inom brun-orangefärgade områden på kartan föreslås vindkraft enligt gällande översiktsplan. Därutöver kan prövning ske för alla typer av anläggningar inom det gröna enfärgade området. Villkor för miljötillstånd är att kommunen tillstyrker projekten helt eller delvis.

Förslag på områden för vindkraft i Sundsvalls kommun

Förslag på områden för vindkraft i Sundsvalls kommun Foto: Sundsvalls kommun

Efter 2012 har Sundvalls kommun beslutat om vindkraft inom de fem områdena helt eller delvis. Miljöprövningsdelegationen hos länsstyrelsen i Västernorrland har därefter beslutat om anläggningarna ska få miljötillstånd.
Prövning av miljöfarlig verksamhet, Länsstyrelsen i Västernorrland.

För information om planering och utbyggnad av vindkraft i landet så finns Energimyndighetens hemsida. Observera dock att sidan inte garanterar att alla lämnade uppgifter är aktuella och korrekta.

Vilka förutsättningar finns i planen för planering av vindkraft i olika områden?

I kommunens tematiska tillägg till översiktsplanen har två områden söder om Ljungan avsatts som områden där inga stora vindkraftsanläggningar föreslås i dagsläget. Detta för att bevara delar av kommunen relativt vindkraftsfria så att det finns tillgång till ostörda miljöer för friluftsliv men även för att skydda den biologiska mångfalden.

I Ljungan och Indalsälvens dalgångar är det enligt planen endast tillåtet att uppföra gårdskraftverk.

Till havs förslår planen ingen vindkraftsutbyggnad. När planen togs fram behövde vindkraft till havs byggas på grund. I Sundsvall finns endast tre större grundområden och de är alla viktiga för fiskens reproduktion. Därför bedömde planen att det inte är lämpligt med en utbyggnad av vindkraft till havs.

I övriga områden prövas utbyggnad av vindkraftsverk och vindkraftsanläggningar i och med att en ansökan inkommer.

Sundsvalls kommun planerar att uppdatera gällande översiktsplan under mandatperioden som påbörjas under 2018. I samband med detta kan det komma förslag om ändrade riktlinjer för framtida vindkraftsärenden. Läs mer på sidan Översiktsplan.

Bygglov eller miljötillstånd ett måste

Kommunens planförslag innebär inte per automatik att någon har tillstånd att etablera en vindkraftsanläggning. Det krävs fortfarande att man söker bygglov eller miljötillstånd innan en byggnation kan starta.

Kontakt

Helen Lundahl Kollektivtrafikstrateg

060-19 49 99

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.