Energiplan

Fram till år 2020 genomför kommunen och de kommunala bolagen ett stort antal energisparande åtgärder.

Vi minskar energiförbrukningen för

  • byggnader
  • transporter
  • gatubelysning
  • pumpenergi för vatten och avlopp.

Det minskar kostnader och skapar en bättre miljö för framtida generationer.

Exempelvis ska vi till 2020 ha energieffektiviserat kommunens fastigheter med 20 procent – en minskning som motsvarar tusen normala villors förbrukning.

Många som bidrar till besparingarna

Hos kommunens förvaltningar och i bolagen pågår ett intensivt energieffektiviseringsarbete.

  • Drakfastigheter ska fram till 2020 ha minskat fastigheternas energiförbrukning med en femtedel eller med 22 gigawattimmar.
  • Sundsvall Elnät deltar i projektet Green Highway och är med och installerar 93 laddningsstationer för elbilar i Västernorrlands och Jämtlands län fram till 2015.
  • Sundsvall Energi har minskat koldioxidutsläppen med 70 000 ton genom att ersätta olja i fjärrvärmeproduktionen med spillvärme från SCA.
  • Mitthem har minskat energiförbrukningen med 14,4 gigawattimmar. Det är lika mycket som årsenergianvändningen till cirka 1 200 lägenheter.
  • Genom att installera värmepumpar, gasturbin och effektivare pumpar för transport av dricks- och avloppsvatten har MittSverige Vatten under en 10-årsperiod minskat den totala elförbrukningen med cirka 3 gigawattimmar.

Strategi för Sundsvalls kommunkoncerns energieffektivisering och koldioxidreducering, pdf

Kontakt

Sundsvalls kommun Myndighetspostlåda

060-19 10 00

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Postadress: 851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.