Upphittade eller döda djur

Här hittar du information om vart du vänder dig om du hittar övergivna eller döda djur.

Upphittade husdjur

Om du hittar ett djur som verkar borttappat eller övergivet ska du kontakta polisen, mer information hittar du här:

Övergivna vilda däggdjur eller fågelungar

Ta aldrig hand om vilda däggdjur eller fågelungar, även om de ser ut att vara ensamma och övergivna. Föräldrarna finns ofta i närheten utan att visa sig. Om du vet säkert att föräldrarna är döda och ungen verkligen är övergiven och inte kan klara sig själv,  kontakta  polisen eller Naturvårdsverket. Ta inte hand om djurungen själv. Enligt svensk lag får du inte hålla vilda djur instängda, mer information hittar du här:

Skadade vilda djur

Vilda djur som upptäcks skadade, sjuka eller döda är en fråga för jägare eller polis. Enligt jaktlagstiftningen krävs tillstånd från Naturvårdsverket och länsstyrelsen för att få vårda och rehabilitera skadat vilt .På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om vad du bör göra:

Döda djur i naturen:

Att hitta enstaka döda djur ute i naturen är normalt, enstaka fynd betraktas som så kallat fallvilt. Det är alltid markägaren som i första hand är ansvarig för döda djur i skog och mark. Vanligtvis får naturen ha sin gång. Det finns normalt ingen anledning att göra något, men ligger djuret olämpligt, får man ta hand om det som avfall.

Statens vilt

Vissa däggdjur och fågelarter tillhör staten och kallas för “statens vilt”, mer information om vilka arter det gäller hittar du här:

Om du hittar djur som tillhör statens vilt, anmäler du till polisen:

Om flera djur inom ett begränsat område dött under en kort tid kan det vara ett tecken på att en smittsam sjukdom brutit ut.

Du kan rapportera in fyndet till Statens veterinärmedicinska anstalt, (SVA), som övervakar sjukdomar bland vilda djur. Att få in rapporter om ökad dödlighet är viktigt för SVA.

Fynd av döda djur, Statens veterinärmedicinska anstalt

Större antal döda fiskar kan bero på flera saker. Mänsklig påverkan i form av utsläpp av organiskt material, kemikalier, gifter eller olja kan orsaka massdöd. Fiskar och bottenlevande djur kan även dö i samband med syrefria förhållanden i vattenmassan, eller i samband med omfattande algblomningar.

Naturlig fiskdöd

I Bottniska viken är det inte ovanligt att död spigg i större mängd observeras längs stränder under sommar och sensommar. Efter spiggens lek blir det alltid en viss dödlighet av fisk. Naturlig fiskdöd kan även bero på att de drabbas av olika sjukdomar. Du kan läsa mer om detta under Informationscentralen för Bottniska viken.

Sälar kan dö naturligt eftersom de kan drabbas av olika sjukdomar eller svälta ihjäl. Mänsklig påverkan i form av utsläpp av kemikalier, gifter eller olja kan också orsaka säldöd. Naturhistoriska riksmuseet (NRM) vill ha information om fynd av döda sälar. Rapportera därför in dessa till Informationscentralen för Bottniska viken som samordnar rapporteringen till NRM.

Om du hittar en död säl på kommunens mark, kan du kontakta kommunens mark- och exploateringskontor, som nås via kommunväxeln. 060-19 10 00. På privat mark får markägaren lösa det själv. Man kan bogsera ut sälen i havet och låta naturen ta hand om den.

Större ansamlingar av döda fåglar är inte normalt. Döda fåglar, främst gråtrutar, har under senare år hittats i större antal på kobbar och skär i Östersjön. De symptom som fåglarna uppvisar är förlamade ben och vingar och efter cirka 1 vecka dör fågeln.

Fågeldöden observerades först i Blekinge våren 2000. Från 2002 till 2007 genomförde därför Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) inventeringar av gråtrut längs Sveriges kustband. Under dessa år minskade dödligheten för att 2007 åter ligga på en normal nivå.

SVA undersöker orsaken till trutdöden. Det rör sig troligen om botulism, en bakterie som förgiftar fågeln.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.