Störningar från djur

Här hittar du information om hur du går tillväga om du blir störd av djur, som påverkar din hälsa och/eller miljö.

Störningar från tamdjur

Om tamdjur i din närhet påverkar din hälsa eller miljön, ska du i första hand vända dig till djurägaren och uppmärksamma problemet. Om det inte hjälper kan du kontakta oss på miljökontoret, kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Störningar från fåglar

Om du har frågor eller vill klaga på störande fåglar hänvisar vi dig i första hand till den som äger fastigheten. Det är dennes ansvar att minska risken för störande djur och försvåra häckningar på fastigheten. Fåglarna är fredade under häckningssäsong, ofta mellan 1 april – 31 juli. Det är därför svårt att ta bort ett bo. Fastighetsägare kan vända sig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning för att få hjälp att ta bort fågelbon.

För att vi på miljökontoret ska kunna kräva åtgärder måste det finnas stöd i de lokala föreskrifterna enligt miljöbalken, att störningen negativt påverkar din hälsa eller miljö negativt och att störningen inte är tillfällig.

Tamdjur som stör

När vi får in en anmälan om tamdjur som stör, skickar vi en skrivelse till djurägaren. Om inte djurägaren åtgärdar problemet åker vi dit och kontrollerar.

Regler för tamdjur

För tamdjur som vistas på offentliga platser gäller lokala ordningsregler.

Det finns ingen lag som förbjuder kattägare att släppa ut sin katt. Katter ska hållas under sådan tillsyn att de inte förorenar eller vållar skada. När en katt vistas utomhus ska den antingen hållas kopplad eller ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer alternativt vara id-märkt med en synlig tatuering.

Hundar ska skötas så att det inte blir olägenheter för människors hälsa. Det innebär bland annat att hundägaren ska plocka upp bajs från gångbanor, gräsmattor inom parkmark och andra ställen där människor promenerar. Hundar får inte vistas på allmänna badplatser.

Hundar ska hållas kopplade där de kan upplevas störande för omgivningen, som exempelvis i tätorter, badstränder och begravningsplatser. När hunden inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara id-märkt med synlig tatuering.

Mer information hittar du i de lokala föreskrifterna enligt miljöbalken, som ligger under “Vill du veta mer?”

Vill du veta mer?

Dokument

Fler sidor på sundsvall.se

Andra webbplatser

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.