Husdjur

Som husdjursägare ska du följa de djurbestämmelser som finns, ansvara för att dina djur mår bra och inte besvärar omkringboende

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet. De fattar till exempel beslut om olika typer av tillstånd och djurförbud. De utför även kontroller på lantbrukens djur och kontroller vid anmälningar om att djur far illa.

Djurskydd, Länsstyrelsen i Västernorrland

Kommunen

Kommunen tar emot klagomål när det handlar om tamdjur som hundar och katter. De har även hand om ansökningar för lantbruksdjur, tamfåglar och ormar.

Djur – tillstånd, regler och tillsyn

För tamdjur som vistas på offentliga platser gäller våra lokala ordningsregler.

Du som är hundägare ansvarar för allt din hund orsakar. Respektera om vissa är rädda för hundar eller allergiska, använd hundkoppel på din hund om någon önskar det.

Regler för hundägare

Din hund får inte skapa olägenheter för andra människor. Det innebär bland annat att när din hund bajsar, ska du plocka upp det från gångbanor eller andra ställen där människor promenerar och även från gräsmattor inom parkmark.

I våra lokala ordningsföreskrifter kan du läsa om vilka regler som gäller dig som har hund. Där står bland annat att

 • hundar inte får tas med på allmänna badplatser
 • hundar ska hållas kopplade inom vissa områden
 • hundar ska även hållas kopplade när de vistas på begravningsplatser.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sundsvalls kommun

I bilaga 1 och bilaga 3, A-F ser du var krav på koppel gäller. I bilaga 2 i kan du se vilka badplatser förbudet gäller.

Särskilda bestämmelser mellan 1 mars till 20 augusti

Från 1 mars till 20 augusti är det förbjudet för hundar att springa lösa i skog och mark där det kan finnas vilt. Under resten av året ska hunden hindras från att driva eller förfölja vilt. En hund utan koppel ska omedelbart lyda vid när du ropar på den och uppföra sig som om den vore kopplad.

Hundpark

Det finns en hundpark i hamnen vid södra kajen där du kan låta din hund springa av sig fritt.

Att lämna hund i bil

Du får krossa rutan för att få ut ett djur som visar tecken på överhettning och riskerar få värmeslag.

Rekommenderade åtgärder är att

 • kontakta polisen, ring 114 14
 • notera bilens registreringsnummer
 • notera klockslag och tidpunkten
 • notera hur det fungerar med ventilation och lufttillförsel
 • i nödfall – krossa rutan.

Hundar och katter i bil, Jordbruksverket

Tecken på värmeslag hos hund

Tidiga tecken på värmeslag är att hunden börjar flåsa och få röda munslemhinnor. Hunden blir också allmänpåverkad, söker skugga eller blir apatisk. Redan efter 20-50 minuter i en varm bil kan hunden få dödliga skador.

Stora hundar har normalt sämre förmåga att avge värme, men även fetma, ålder, sjukdomar och ras påverkar.

Förbjudet att binda hunden i dragkroken

Det händer varje år att hundar binds vid bilar och att ägaren sedan kör iväg med bilen med hunden fortfarande bunden till bilen. Hunden blir svårt sargad och dör i de flesta fall av skadorna. Att binda fast hunden vid dragkroken på bilen är alltså förbjudet.

Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar. Det finns ingen lag som förbjuder folk att släppa ut sin katt. Vill man slippa andras katter får man försöka stänga dem ute. Om du har din katt lös utomhus ska den vara märkt med dina kontaktuppgifter eller vara id-märkt.

Se till att din katt:

 • inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor
 • inte vållar skada inom offentlig plats.

I 21 § ser du vilka regler som finns för dig som har katt.

Tecken på värmeslag hos katt

De första tecknen på värmeslag är att katten blir orolig och stressad. Om katten dessutom flämtar och dreglar måste du agera snabbt.

Använd en vattenspruta med kallt vatten för att kyla katten eller täck den med våta handdukar. När katten börjar återhämta sig ska du se till att den får vila upp sig helt på en torr, sval plats.

Hundar och katter i bil, Jordbruksverket

Du behöver ansöka om tillstånd för att ha vissa djur i Sundsvalls tätorter, mer information hittar du här:

Om du har många djur kan du även behöva söka tillstånd, mer information hittar du här:

Om du tror att något djur utsätts för vanvård och lidande ska du kontakta Länsstyrelsens Djurskyddsenhet:

Det är tillåtet att gräva ner mindre sällskapsdjur i den egna trädgården. Hästar kan man gräva ner på egen mark om man först gör en anmälan till miljökontoret.

Vill du veta mer?

Andra webbplatser

Länsstyrelsen

Jordbruksverket

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

 • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.