Nedgrävning av död häst

Så här går du tillväga vid nedgrävning av död häst

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare, men hästar kan grävas ner på en annan plats om man följer kommunens anvisningar och den EU-lagstiftning som gäller.

Kontakta miljökontoret först

Innan du gräver ner hästen ska du kontakta oss på miljökontoret för att få information om hur och var djurkroppen ska grävas ner.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.