Döda fiskar, fåglar och sälar längs stranden

Ibland får vi frågor om döda fiskar, fåglar och sälar längs stränderna.

Orsaker:

Större antal döda fiskar kan bero på flera saker. Mänsklig påverkan i form av utsläpp av organiskt material, kemikalier, gifter eller olja kan orsaka massdöd. Fiskar och bottenlevande djur kan även dö i samband med syrefria förhållanden i vattenmassan, eller i samband med omfattande algblomningar.

Naturlig fiskdöd

I Bottniska viken är det inte ovanligt att död spigg i större mängd observeras längs stränder under sommar och sensommar. Efter spiggens lek blir det alltid en viss dödlighet av fisk. Naturlig fiskdöd kan även bero på att de drabbas av olika sjukdomar. Du kan läsa mer om detta här:

Sälar kan dö naturligt eftersom de kan drabbas av olika sjukdomar eller svälta ihjäl. Mänsklig påverkan i form av utsläpp av kemikalier, gifter eller olja kan också orsaka säldöd. Naturhistoriska riksmuseet (NRM) vill ha information om fynd av döda sälar. Rapportera in till Informationscentralen för Bottniska viken som samordnar rapporteringen till NRM, kontaktuppgifter hittar du här:

Om du hittar en död säl på kommunens mark, kan du kontakta kommunens mark- och exploateringskontor som nås via kommunväxeln, 060-19 10 00. På privat mark får markägaren lösa det själv. Man kan bogsera ut sälen i havet och låta naturen ta hand om den.

Större ansamlingar av döda fåglar är inte normalt. Döda fåglar, främst gråtrutar, har under senare år hittats i större antal på kobbar och skär i Östersjön. De symptom som fåglarna uppvisar är förlamade ben och vingar och efter ca 1 vecka dör fågeln.

Fågeldöden observerades först i Blekinge våren 2000. Från 2002 till 2007 genomförde därför Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) inventeringar av gråtrut längs Sveriges kustband. Under dessa år minskade dödligheten för att 2007 åter ligga på en normal nivå.

SVA undersöker orsaken till trutdöden. Det rör sig troligen om botulism, en bakterie som förgiftar fågeln.

Kontakt

Miljökontoret

060-19 11 90

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.