Rivningslov och rivningsanmälan

Om du vill riva en byggnad behöver du normalt söka rivningslov eller göra en anmälan om rivning.

På sidan nämns bygglovhandlingar som du måste bifoga till din ansökan. På webbplatsen kan du läsa mer om detta.

Ansökan om rivningslov

Alla byggnader inom planlagt område som kräver bygglov kräver i princip också rivningslov.

Ansökan om rivningslov ska innehålla en situationsplan där byggnaden som ska rivas är markerad och en rivningsplan (materialinventering) som redovisar, beskriver, vilka material byggnaden du ska riva består av. Du ska i rivningsplanen också redovisa vad du gör av miljöfarligt material och hur resten av rivningsmaterialet kan återvinnas och återanvändas.

För att få startbesked kan det krävas att du kommer in med ytterligare handlingar.

Du kan använda e-tjänst för att söka rivningslov både på din dator och din läsplatta. Tänk på att du behöver e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten.

Rivning - ansökan om lov  E-tjänst
Om du väljer att använda blankett, använder du samma blankett som Ansökan Bygglov och fyller i rutan om Rivningslov längs upp på höger sida på blanketten.

Anmälan för rivning

Utanför planlagt område kan det krävas en rivningsanmälan.

Anmälan ska innehålla en situationsplan där byggnaden som ska rivas är markerad samt en rivningsplan (materialinventering) som redovisar, beskriver, vilka material byggnaden du ska riva består av. Du ska också redovisa vad du gör av miljöfarligt material och hur resten av rivningsmaterialet kan återvinnas och återanvändas.

För att få startbesked kan det krävas att du kommer in med ytterligare handlingar.

Rivningsanmälan

Fyll i och skriv under och skicka anmälan till:

Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall

Vad gör jag med mitt rivningsavfall?

Du kan slänga ditt avfall på någon av MittSverige Vatten och Avfall återvinningscentraler. Om något av materialet som du river kan betraktas som farligt avfall behöver du hantera det på ett särskilt sätt. Du kan läsa mer om farligt avfall hos MittSverige Vatten och Avfall.

I broschyren Miljömässig hantering av bygg- och rivningsavfall får du reda på:

  • vilka delar av avfallet du kan sortera
  • varför du ska sortera dessa delar
  • vad som händer med avfallet efter sortering

Karta

bygg- och exploateringskartan kan du söka efter din byggnad via antingen adress eller fastighet. Genom att använda ”i” verktyget eller genom att tända lagret för detaljplaner kan du också ta reda på om byggnaden finns inom eller utanför detaljplanelagt område.

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag
Bygglovhandläggare, telefontid måndag-fredag 13-14

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.