Olovligt byggande, svartbygge

Du får inte utför åtgärder utan lov som är lov- och anmälningspliktiga. Du får inte heller bygga om det strider mot ett bygglovbeslut.

Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden ingripa om någon utför åtgärder utan lov som är lov- och anmälningspliktiga eller om det som byggs strider mot ett fattat beslut. Böter ska tas ut om en åtgärd har påbörjats utan startbesked.

Hur vet man att det byggs något olovligt?

Genom att det kommer in en anmälan till byggnadsnämnden om att det skett en överträdelse kan ett tillsynsärende om olovligt byggande inledas. Det kan också inledas om byggnadsnämnden själv upptäcker en överträdelse antingen när nämnden själv tagit initiativ till en tillsynsinsats eller i samband med annat arbete.

Har du råd att bygga svart?

Det kan bli dyrt om du bygger olovligt. Du kan läsa mer i Länsstyrelsens broschyr: Har du råd att bygga svart? för mer information.

Läs mer om olovligt byggande på Boverkets hemsida.

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag

Var sidan till hjälp?