Marklov

Marklov krävs inom detaljplanerat område för schaktning eller fyllning på en fastighet om höjdläget förändras mer än +/- 0,5 meter.

Andra åtgärder

Du behöver bygglov för andra åtgärder inom detaljplanelagt område, exempelvis för murar över 0,5 meter, skyltar och upplag.

Karta

I detaljplanekartan kan du söka efter din byggnad via antingen adress eller fastighet. Genom att trycka på i-symbolen (för information) eller genom att tända lagret för detaljplaner kan du också ta reda på om byggnaden finns inom eller utanför detaljplanelagt område.

Använd samma blankett som Ansökan Bygglov och markera i rutan: Marklov, längst upp på höger sida i dokumentet, fyll i blanketten, skriv ut och skriv under.

Skicka ansökan till:

Bygglovavdelningen
Stadsbyggnadskontoret
Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag
Bygglovhandläggare, telefontid måndag-fredag 13-14

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.