Husutsättning, utstakning

Du kan få hjälp av Lantmäterikontoret med utsättning (utstakning) av byggnader, i form av grovutstakning och finutstakning.

Utsättning innebär att man markerar var en ny byggnad ska stå.

Du kan läsa mer om vad lantmäterikontoret kan hjälpa dig med på vår hemsida.

Grovutstakning

Grovutstakning gör vi innan du börjat schaktningen på tomten. Det innebär att vi sätter ut käppar i den blivande byggnadens hörn. Vi kan också sätta ut höjdfix om du begär det. Glöm inte att du måste ha tillstånd från närmaste grannar om byggnaden ska ligga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Finutstakning

Finutstakning gör vi efter schaktningen, men innan grunden är på plats. Vid finutstakning spänner vi upp trådar som markerar den blivande grunden.

Vi har tråd med oss men du måste sätta upp “ställningarna” i byggnadens hörn innan vi kan finutstaka. Dessa ställningar måste vara riktigt stabila för att byggnaden ska bli vinkelrät med rätta mått. Du har mest nytta av att få grundens yttermått utstakade, så meddela oss grundens yttermått i god tid före utstakningen.

Beställ utstakningen i god tid

Beställ gärna utstakningen senast fem dagar innan du vill att vi kommer.

Kontakt

Lantmäterikontoret Kundmottagning

060-19 17 75

Sundsvalls kommun
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Kommunhuset
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: 8-9, 13-14

Var sidan till hjälp?

  • Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer på sundsvall.se/personuppgifter. Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan.