E-tjänster och blanketter för bygglov och anmälan

Nybyggnad - ansökan om bygglov Bygg- och exploateringskartan Eldstad - anmälan Komplementbyggnad - ansökan om bygglov Planbesked - begäran Rivning - ansökan om lov Skylt - ansökan om bygglov Strandskydd - ansökan om dispens

Kontakt

Bygglovavdelningen

060-19 13 11

Bygglovavdelningen, stadsbyggnadskontoret
851 85 Sundsvall
Besöksadress: Kommunhuset, Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontider: 13-14, måndag-fredag

Ritnings-, geo- och bygglovsarkiv

060-19 13 11

Besöksadress:
Kommunhuset
Stadsbyggnadskontoret
Norrmalmsgatan 4, plan 4

Öppettider

Telefontid: måndag - fredag 13.00-14.00

Var sidan till hjälp?

  • Det du skriver skickas direkt till den som uppdaterar sidan. Lämna din e-postadress så att vi kan återkoppla till dig.